'Taal in nota's van overheid is vaak vrouw-onaardig'

Teksten van de overheid - bijvoorbeeld beleidsnota's - bevatten vaak verborgen vooroordelen over mannen en vrouwen, en over hun vermeende rol en positie in de samenleving....

Dat zegt A. Verbiest van de Universiteit Leiden in het boek Zaken zijn zaken, geschreven in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Volgens haar moet de overheid voortdurend alert zijn op deze 'verborgen lading in taalgebruik'.

Veel beleid wordt volgens Verbiest gemaakt vanuit het mannelijk perspectief. Ze bewijst dit aan de hand van beleidsnota's en artikelen in kranten en tijdschriften. Zo noemt zij 'inactieven' als benaming voor werklozen 'een vreemde term voor bijvoorbeeld een huisvrouw die naast de opvoeding van de kinderen nog het wijkblad redigeert, voorlees- en oversteekmoeder is en tal van andere noodzakelijke klussen klaart'.

Meer over