Taak

Het verloop van de scholierendemonstratie heeft me ernstig verontrust. Het gaat om studenten uit de bovenbouw van havo en vwo, dus zeg maar de mensen die over 20 jaar het het middenkader van politiek, cultuur, onderwijs en bedrijfsleven vormen....

Het is al een beetje eng dat deze mensen het huidige, sterk afgekalfde, onderwijs al te zwaar en te moeilijk vinden, maar wat nog veel griezeliger is: dat een nogal fors deel van deze groep blijkt geen benul te hebben van wat democratie is, maar handelt op basis van: laat je tegenstanders niet aan het woord, bedreig ze lichamelijk, en zorg voor rotzooi in de straten. Boe-roepen, met eieren gooien, auto's en ruiten vernielen, met de politie vechten: de scholieren hadden niet duidelijker kunnen maken dat er aan het huidige onderwijs - en wellicht ook in een aantal gezinnen - een paar heel essentiële elementen ontbreken!

Meer over