Taakstraf voor notoire spijbelaars

UTRECHT Notoire spijbelaars in Utrecht worden sinds afgelopen week doorgestuurd naar Bureau Halt, waar zij een taakof werkstraf kunnen krijgen....

Hiertoe hebben de gemeente, het Openbaar Ministerie, Bureau Jeugdzorg, Bureau HALT en de Raad voor de Kinderbescherming afgelopen week een convenant ondertekend. De straffen kunnen bestaan uit een geldboete, een leerstraf (extra huiswerkbegeleiding bij HALT), een werkstraf (waarbij een leerling bijvoorbeeld een werkstuk moet maken) of een taakstraf (waarbij een leerling bijvoorbeeld het plantsoen bij de school moet aanharken). Voor elk dagdeel dat een leerling heeft gespijbeld, krijgt hij twee uur straf, tot een maximum van twintig uur.

De maatregelen moeten leiden tot een daling van het aantal spijbelaars van wie wordt vermoed dat achterliggende problemen meespelen, bijvoorbeeld in de gezinssituatie. Nu zijn dat in Utrecht per jaar zeshonderd op de 33 duizend leerplichtige leerlingen. De notoire spijbelaars zijn vooral te vinden in het lager voortgezet onderwijs.

Blijkens recent onderzoek op het Vader Rijn College in Utrecht zijn allochtone meisjes veelvuldige spijbelaars. 'Ze willen graag de stad in om te winkelen', aldus directeur Bart Engbers, 'maar ze moeten van school direct naar huis. Daarom gaan ze alvast onder schooltijd naar de stad.' Hij is blij met de maatregelen, maar ziet spijbelen niet als een groot probleem. 'Op deze school zijn vijf leerlingen die echt regelmatig spijbelen, op zevenhonderd leerlingen.'

Tot voor kort werd er te 'maatschappelijk-werkerig' op spijbelen gereageerd, vindt Engbers. 'Het is heel goed harder te handhaven. Zulke maatregelen worden op school snel rond gesproken.'

Als een school veelvuldig spijbelen bij een leerling signaleert, wordt een leerplichtambtenaar ingeseind. Die verwijst door naar Bureau Halt. 'Een goede tussenstap', zegt Marcel Huijgen, chef van Bureau Halt in Utrecht. 'Wij betrekken ook de ouders erbij. Als die niet meewerken, aarzelen we niet om Bureau Jeugdzorg of het Openbaar Ministerie in te schakelen. Dat is de stok achter de deur.'

Meer over