Switchen van zorgverzekeraar straks een makkie

De drie beoogde coalitiepartijen CDA, LPF en VVD zijn het eens over een nieuw zorgstelsel. Per 1 januari 2006 krijgt iedereen de zelfde basisverzekering....

Waarom is een nieuw zorgstelsel nodig?

De gezondheidszorg kent wachtlijsten en personeelstekorten. Ze is bovendien veel te duur. De kosten van de zorg nemen in de toekomst alleen maar toe door de vergrijzing en door nieuwe, dure technologische ontwikkelingen.

De overheid bepaalt nu elk jaar precies hoeveel geld er naar de zorg gaat. Niemand doet daardoor moeite om efficiënter te werken. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor goede en betaalbare zorg: de overheid, de aanbieders van de zorg zoals de ziekenhuizen, of de zorgverzekeraars.

Wat schiet ik ermee op?

Alle verzekeraars gaan in de toekomst precies het zelfde basispakket aanbieden. Voor klanten is het daardoor makkelijker om de prijzen van de verzekeraars met elkaar te vergelijken. De verzekeraars zullen om de gunst van de klanten moeten strijden om te voorkomen dat ze naar een andere maatschappij overlopen. Concurrentie dus. De ene verzekeringsmaatschappij zal een lage premie berekenen, de andere hulp bieden bij het omzeilen van wachtlijsten.

Het ministerie van Volksgezondheid gaat elk jaar een huis-aan-huisfolder verspreiden, waarin per verzekeraar staat wat hij te bieden heeft en hoe duur hij is. Achterin komt een antwoordkaart waarop verzekerden per jaar een nieuwe verzekeraar kunnen aankruisen, zodat iedereen eenvoudig kan switchen.

Een aparte toezichthouder houdt in de gaten of de verzekeraars wel echt gaan concurreren en geen kartels gaan vormen.

Wat zit er in het basispakket?

Het pakket komt ongeveer overeen met het huidige ziekenfondspakket. Dat betekent dat de huisarts, fysiotherapie, ziekenhuiszorg en verloskunde, tandarts, medicijnen en hulpmiddelen worden vergoed door de verzekeraar.

Niet alle medicijnen worden in de toekomst vergoed: mensen moeten straks zelf de zogeheten lifestyle-geneesmiddelen als maagzuurremmers en cholesterolverlagers betalen. Onduidelijk is of ook patiënten met bijvoorbeeld een erfelijke cholesterolafwijking hun medicijnen in de toekomst zelf moeten bekostigen. Wil iemand zich bijverzekeren voor andere zorg, zoals alternatieve geneeswijzen, dan moet hij bijbetalen.

Kan ik mij verzekeren bij wie ik maar wil?

Ja, wel voor het basispakket. Verzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren die zich aanmeldt, of diegene nou kans loopt om ziek te worden of niet. De verzekeringsmaatschappijen mogen wel mensen weigeren voor de aanvullende verzekering.

Kan ik ook kiezen voor een hogere of lagere eigen bijdrage?

Nee, niet voor een lagere: iedereen moet tussen de 80 en 90 euro betalen voordat hij aanspraak kan maken op zijn verzekering.

Verzekerden kunnen wel kiezen voor een hogere eigen bijdrage: de jaarlijkse premie wordt dan lager.

Ga ik erop achteruit?

Niemand gaat erop achter uit, beloven CDA, LPF en VVD. Volgens Mat Herben van de LPF gaat iedereen er zelfs 1 à 2 procent op vooruit. Het Centraal Planbureau rekent nu de koopkrachteffecten van de plannen uit.

Elke Nederlander gaat ongeveer 800 euro per jaar betalen. Deze premie mag niet meer zijn dan 5 procent van het inkomen. Mensen met een laag inkomen worden gecompenseerd via de nieuwe zorgtoeslag, een soort subsidie. Welke organisatie de toeslag gaat uitkeren en hoe de burger dit moet aanvragen, is nog niet duidelijk. VVD-voorman Zalm noemt de Sociale Verzekeringsbank die nu ook de kinderbijslag en de AOW uitkeert.

Alle particulier verzekerden gaan erop vooruit. Ze hoeven niet meer mee te betalen aan het ziekenfonds. Gezinnen met kinderen profiteren extra omdat kinderen tot 18 jaar gratis zijn meeverzekerd.

Wat kost dit de overheid?

In politiek Den Haag wordt een bedrag van 2,5 miljard euro genoemd.

Meer over