Update

Suriname stimuleert fokken van 'wilde' dieren

Als het aan de Surinaamse overheid ligt, kunnen wildliefhebbers in Suriname binnenkort zonder gewetensbezwaren een stukje vlees eten. Een stimuleringsprogramma moet er voor zorgen dat dieren die normaal in het wild leven, worden gefokt.

Dit plan voor 'broeden in gevangenschap', moet ertoe leiden dat de de jacht op dieren afneemt, maar dat de markt voor wild vlees overeind blijft. Daarnaast kan het een welkome inkomstenbron zijn voor de mensen die het aandurven de 'wilde' dieren te gaan houden. Het programma richt zich onder meer op diersoorten die een beschermde status hebben, zoals de rode ibis en de twa-twa, een gewilde zangvogel.

Maar ook het zogenaamde jachtwild, zoals leguanen, kaaimannen en bosvarkens (pingo), mag straks in gevangenschap gehouden worden, aldus een woordvoerder van de dienst 's Lands Bosbeheer (LBB). 'Geïnteresseerden kunnen een vergunning aanvragen voor het houden van deze beesten. Een belangrijke voorwaarde is dat ze moeten kunnen leven in hun natuurlijke omgeving. Dus als je leguanen kweekt, moet je voldoende bomen hebben en zachte grond omdat ze hun eieren in de grond leggen.' Ook moeten geïnteresseerden 30 procent van de jonge dieren die worden geboren, terugzetten in de natuur, aldus de woordvoerder.

De internationale natuurbeschermingsorganisatie Conservation International (CI) is zeer te spreken over de plannen, zei waarnemend directeur Armand Moredjo. 'Het is niet zo dat de biodiversiteit in Suriname aan het achteruit gaan is, maar er zijn wel bedreigingen zoals de kleinschalige goudwinning waar kwik wordt gebruikt. Door deze in Suriname zeer gewilde dieren te gaan fokken, kan de natuurlijke populatie makkelijker in stand blijven.'

CI gaat het programma onder meer steunen door dorpelingen in het Surinaamse binnenland te trainen bij de fok van zangvogels. De verkoop van deze vogels is voor hen een belangrijke bron van inkomsten, omdat de zangvogelsport in Suriname zeer populair is. Suriname is niet het enige land dat het broeden in gevangenschap stimuleert.

Het Inter-Amerikaans Instituut voor Landbouwsamenwerking (IICA), dat ook in Suriname actief is, is in verschillende landen in Zuid Amerika bezig met vergelijkbare programma's, weet Moredjo.

Meer over