Stuk Donner is weerslag, maar zeker nog geen eindresultaat

Gerrit Zalm begon de onderhandelingen met Jan Peter Balkenende en Mat Herben woensdagmiddag in de Eerste Kamer deemoedig met een stevige verontschuldiging....

Balkenende en Herben hadden het stuk van informateur Donner de afgelopen dagen slechts met hun kleine kring van ingewijden besproken door er uit voor te lezen of het samen te vatten. Zalm had het gekopieerd en uitgedeeld onder een groot aantal VVD-Kamerleden.

Dat is in Den Haag de goden verzoeken, gaf hij gisteren volmondig toe. Het duurde even, maar uiteindelijk lekte het stuk uit en stond het binnen enkele uren op internet. 'Ik besef dat ik de onderhandelingen zo bemoeilijk', aldus Zalm. 'Je deelt het uit en je gaat ervan uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. '

De status van het direct veelvuldig geciteerde stuk is omstreden. Alle drie de partijen deden gisteren moeite te verklaren dat het nooit als hét concept-regeerakkoord van het eerste kabinet-Balkenende gezien kan worden. Het is een tekst die Donner afgelopen weekeinde schreef als samenvatting van de gesprekken tussen de drie onderhandelaars tot dan toe.

De VVD-fractie was, toen ze het begin deze week las, zo verbolgen over de wolligheid en het grote CDA-gehalte in de formuleringen, dat de drie onderhandelaars sindsdien al vele tekstuele wijzigingen hebben aangebracht.

Maar ook qua inhoud is het stuk zeker niet compleet. Niet alleen is gisteren een nieuw akkoord gesloten over de WAO. Donner heeft in zijn tekst ook op een aantal terreinen voorstellen gedaan die door de drie gesprekspartners als niet afdoende zijn gewaardeerd.

Er wordt nog zeker enkele dagen intensief onderhandeld over alle mogelijke terreinen, waarbij ook de afspraken die nu al vastliggen nog gewijzigd kunnen worden. Bovendien moeten de drie het eindresultaat, naar ze hopen volgende week, aan de eigen fracties voorleggen. Ook die kunnen nog tot ingrijpende wijzigingen opdracht geven. Zoals Balkenende gisteren zei: 'Dit is de weerslag van alle gesprekken, maar het kan niet het eindresultaat zijn.'

Meer over