Studenten tegen ontnemen macht universiteitsraad

De Landelijke Studentenvakbond is tegen het plan van minister Ritzen van Onderwijs om de universiteitsraad zijn belangrijkste bevoegdheden te ontnemen....

Van onze verslaggevers

AMSTERDAM/DEN HAAG

De universiteitsraad, waarin gekozen vertegenwoordigingen van personeel en studenten zitten, moet juist minder macht krijgen. Nu is het nog zo dat de raad de begroting vaststelt. Ritzen wil de goedkeuring van de begroting overlaten aan de raad van toezicht. Een machtiger college van bestuur zou rechtstreeks zaken moeten doen met de overheid.

'Een bestuursstructuur met een universiteitsraad die geen recht heeft de begroting vast te stellen, wijzen wij af', zegt M. Riegel, de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.

Collegevoorzitter J. Gevers van de Universiteit van Amsterdam zegt een raad van toezicht een goed idee te vinden. Volgens hem is het echter belangrijker om op een lager niveau van vakgroepen, onderzoeksscholen en faculteiten een betere bestuursstructuur te maken. 'Er wordt al vijf jaar over een nieuwe bestuursstructuur gediscussieerd en ik ben er niet van overtuigd dat er nu iets zinnigs gaat gebeuren.'

De collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen, E. Bleumink, wil eerst zien en dan geloven. 'De opbouw vanuit de basis is interessanter dan een raad van toezicht. Aan de top ligt niet het grootste probleem.'

Voorzitter G. Oly van de raad van de Universiteit van Amsterdam, studentenactivist in de jaren zestig, vindt de universiteitsraad het meest geschikte orgaan om het college van bestuur te controleren. 'Juist omdat er mensen in zitten van de werkvloer, kan de universiteitsraad veel sneller en adequater het beleid controleren dan een raad van toezicht.'

De politieke partijen in de Tweede Kamer reageren verdeeld op de plannen. 'Als je de universiteitsraad de financiële zeggenschap ontneemt, blijft er niet meer over dan een leuke praatgroep', schampert CDA-kamerlid Lansink, die tegen het idee van Ritzen is.

VVD en PvdA reageren positiever. 'Wij zijn sterk voor de ondernemingsraad zoals het bedrijfsleven die kent', zegt VVD-kamerlid De Vries. Ze is niet bevreesd voor het verlies van democratische verworvenheden. 'Inspraak is iets anders dan meebesturen. Het is niet goed voor een universiteit als iedereen zich met alles bemoeit. Dan krijg je het stroperige geheel dat de universiteit nu is. Daar is niemand bij gebaat.'

Meer over