Studenten kunnen in prefabwoningen van asielcentrum

Acasa Studentenhuisvesting in Enschede wil studenten onderbrengen in woningen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Onlangs kocht Acasa de bebouwing van het asielzoekerscentrum (azc) in het Groningse Uithuizen....

Van onze verslaggever

Acasa wil zo de kamernood onder studenten in Enschede aanpakken. Directeur Marcel Jeths vertelt dat Acasa een wachtlijst heeft met 850 namen. 'Wij zijn daarom een halfjaar geleden naar het COA gestapt en vroegen ze of zij niet wat voor ons hadden. Nou, dat hadden ze wel.' Het COA rekende Acasa een aantrekkelijke prijs, waardoor de verhuizing van de prefabwoningen mogelijk werd. 'Die verplaatsingskosten zijn namelijk gigantisch.'

Acasa is ook geïnteresseerd in een azc in Enschede. 'Dat ligt in het binnengebied van de stad. Als we het kopen, willen we wel daar blijven.' Acasa overlegt nog met de gemeente, die eigenlijk een villawijk wil bouwen op de plek van het azc. 'Verplaatsen is voor ons niet rendabel. En studenten zitten toch het liefste in het centrum.'

Het ministerie van VROM onderzoekt ook of leeggekomen asielzoekerscentra de woningnood onder studenten kunnen lenigen. Dinsdag voert het ministerie overleg met het COA. Op Prinsjesdag presenteert minister Dekker een actieplan om de kamernood te bestrijden.

Het COA brengt het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers het komende jaar terug van 80 duizend naar 37 duizend. Veel locaties komen daardoor leeg en kunnen voor andere doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor de huisvesting van studenten. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zoeken meer dan 30 duizend studenten naar woonruimte.

De locaties die het COA sluit, bevinden zich door het hele land. Het gaat om oude bejaardentehuizen en kazernes en om veel tijdelijke locaties met prefabwoningen. Volgens het COA is het ministerie vooral in de tijdelijke locaties geinteresseerd.

Die zijn gevestigd op gemeentegrond. Het COA huurt de grond voor een periode van maximaal vijf jaar. De gebouwen zijn eigendom van het COA. Als deze leeg komen, kunnen ze worden verkocht en elders worden neergezet. Een woordvoerder van het COA zegt dat in de prefabgebouwen uitstekend studenten kunnen wonen. 'We hebben woningen waar acht personen in kunnen, compleet met keuken en sanitair. Daarnaast hebben we kantoorgebouwen en scholen in de aanbieding.'

Studentenorganisaties als de LSVb en ASVA Studentenunie reageren positief op de plannen van het ministerie. Ze betreuren het wel dat het om tijdelijke oplossingen gaat. Met sloopwoningen, zeecontainers en caravans zijn die er al genoeg. De organisaties willen dat de woningnood structureel wordt aangepakt.

Ook willen ze dat het ministerie er rekening mee houdt dat studenten bij hun opleiding willen wonen. Volgens Merijn de Jong van de LSVb is verkorting van de reistijd de belangrijkste reden voor studenten om op kamers te gaan.

Meer over