Studenten gaan voor islamistisch reveil

De groene vlaggen van de Palestijnse Islamitische Lijst domineren de campus van de Al-Najjah universiteit in Nablus op de dag van de verkiezingen voor een nieuwe studentenraad....

Het is de eerste echte electorale test sinds het begin van de intifada en het resultaat is dramatisch. De winst van de islamisten is nog groter dan verwacht.

'Dit is het gevolg van het islamitisch reveil van de Palestijnse maatschappij', zegt Al'a Hmeidan, leider van de Islamitische Lijst van Hamas en Jihad. Dat en de consequente keuze voor het verzet tegen Israël, aldus de nieuwgekozen voorzitter van de studentenraad. De reactie van Fatah is zuur. 'Wij hebben belangrijkere doelen dan het winnen van studentenverkiezingen'.

Hmeidans lijst krijgt 59 procent van de stemmen, een sprong van 8 procent. Arafats Shabiba stort in naar 34 procent en de rest gaat naar kleine linkse partijen. De Islamitische Lijst heeft al sinds 1998 de meerderheid onder de bijna negenduizend studenten van Al-Najjah, die veel radicaler zijn dan de rest van de bevolking.

Khalil Shikaki, een politieke analist uit Nablus, vindt de uitkomst toch belangrijk. 'Het bevestigt wat we al dachten. Er is een duidelijke winnaar, zo'n groot verschil hebben we nog nooit gezien.' Hij vindt het vooral opmerkelijk dat de afkalvende steun voor Fatah zich nu vertaalt in stemmen voor de islamisten.

De verkiezingsdag op de campus is een feestelijke gebeurtenis, de sfeer is ontspannen en ondanks de grote islamitische meerderheid gaan jongens en meisjes vrij met elkaar om. Muna, een 22-jarige studente farmacie, loopt vlot gekleed en zonder hoofddoekje de poort van de universiteit uit. Ze zegt dat ze op de islamisten heeft gestemd.

'Hamas vertegenwoordigt mijn religie', zegt Muna, 'aan het einde der dagen zal God me vragen wat ik met mijn stem heb gedaan.' Ze hoopt ooit 'moedig' genoeg te zijn om ook een hoofddoekje te gaan dragen. Het is echter niet alleen religie. 'Hamas vecht tot we al ons land terug hebben, niet alleen Gaza en de Westoever maar ook Jaffa, Akko en Haifa'.

Alle politiek is echter plaatselijk, zo blijkt ook op Al-Najjah. Hamas heeft de afgelopen jaren kapitalen in de universiteit gestoken. De Islamitische Lijst helpt studenten met de aanschaf van boeken, computers, cd's, studiereizen en wat al niet meer. Tijdens de intifada wordt voedsel en onderdak geregeld voor studenten die door de Israëlische afgrendeling niet naar huis kunnen.

De partij van Arafat heeft te lijden onder diens inconsequente beleid. De meeste studenten weten waar Hamas voor staat maar niet wat Fatah precies wil.

Een Shabiba-aanhanger aarzelt lange tijd en zegt dan, 'Fatah heeft een glorieus verleden in de jaren '60 en '70.' Hij geeft toe dat hij verwacht dat de regerende partij hem zal helpen een baan te vinden.

Het is geen wonder dat Fatah de verkiezingen liever niet had laten doorgaan. Al'a Hmeidan vertelt dat ze vorig jaar zijn afgelast en dat ze nu pas konden doorgaan nadat de Islamitische Lijst instemde met enkele veranderingen in de kieswet die moeten voorkomen dat het de exclusieve controle krijgt over de raad.

Fatah won in 1996 nog 77 procent van de stemmen bij de eerste landelijke verkiezingen. Volgens analist Khalil Shikaki stond de steun voor de partij vorig jaar juli, voor de intifada, op 37 procent en nu nog maar op 29 procent. De islamisten zijn geklommen van 8 procent in 1996, naar 17 procent vorig jaar en 27 procent nu.

Hmeidan vond het belangrijk die ontwikkelingen aan te tonen en wilde daarom dat de verkiezingen doorgingen, ondanks de manipulaties van Fatah. 'We zijn er maar mee akkoord gegaan hoewel het duidelijk bedoeld was om onze macht in te perken', zegt de studentenleider. 'We vonden het belangrijk dat de Palestijnse maatschappij een kans kreeg zich op een democratische manier uit te drukken.'

Meer over