Studenten en scholieren willen juist meer wiskunde op school

Het verzet tegen de voorgenomen beknotting van wiskunde op havo en vwo wordt steeds breder. Woensdag stuurden de studentenorganisatie ISO samen met de scholierenorganisatie LAKS een brandbrief naar de Tweede Kamer....

Minister Van der Hoeven van Onderwijs wil minder wiskunde verplichtenin de tweede fase (bovenbouw) van havo en vwo. Volgens haar is hetprogramma nu overbelast, en bovendien moeten scholieren en scholen meerkeuzevrijheid krijgen. Zij wil daarom twee nieuwe keuzevakken introduceren, WiskundeD en Natuur, Leven & Techniek.

De scholen zijn niet verplicht deze vakken aan te bieden. Van derHoeven wil juist dat scholen zich met die vakken gaan profileren alsbèta-scholen. LAKS en ISO vinden dat 'waanzin'. 'Dat betekent dat eenaanstaande middelbare scholier al moet weten in welke richting hij wil gaanstuderen.' Zij vinden dat alle scholen moeten worden verplicht die vakkenaan te bieden, en zij willen juist meer wiskunde.

In oktober verscheen een rapport waaruit bleek dat het niveau van metname wiskunde duidelijk was gedaald sinds invoering van de tweede fase.Studenten moeten nu bijspijkercursussen volgen, en universiteiten enhogescholen verlagen het niveau van hun studies.

Vorige week lanceerde een aantal studieverenigingen van bèta-studentende website lievemaria.nl (vernoemd naar Maria van der Hoeven). De studentenklagen dat ze met te weinig wiskunde op de universiteit terecht zijngekomen waardoor ze met een niet meer weg te werken achterstand zitten, enwaarschuwen dat de hoeveelheid wiskunde op havo en vwo niet nog verder magdalen.

Meer over