Student mag niet langer bij ouders in ziekenfonds

Nieuwe studenten kunnen zich vanaf het komend studiejaar, 1997-1998, niet langer gratis laten meeverzekeren in het ziekenfonds van hun ouders....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

De 'uitstoot' van studenten is het gevolg van een ruil met tienduizenden 65-plussers, die dit jaar overstappen van de particuliere verzekering naar het ziekenfonds. Die operatie is in gang gezet. Dit jaar zullen naar schatting 200 duizend ouderen met een inkomen onder de 38.300 gulden hun dure particuliere verzekering kunnen inruilen voor het veel goedkopere ziekenfonds.

Daardoor stijgen de kosten voor de fondsen, zonder dat daar voldoende premie-inkomsten tegenover staan: ouderen zijn vaker ziek en betalen relatief weinig premie. Om de ziekenfondsen te compenseren, moeten de studenten - die weinig kosten, maar vrijwel geen premie betalen - overstappen naar een particuliere verzekeraar.

De komende vijf jaar zullen in totaal 185 duizend studenten, die normaal gesproken op de ziekenfondspolis van hun ouders zouden hebben gestaan, zich particulier moeten verzekeren. De verzekeraars zijn verplicht de studenten voor deze aparte studentenpolis te accepteren. De premie wordt ten dele vergoed via de studiebeurs. Wie een aanvullende beurs ontvangt, krijgt de premie volledig gecompenseerd.

Meer over