Stroombedrijven mogen naar beurs

De regeringscoalitie heeft een akkoord bereikt over de privatisering van de regionale stroombedrijven. PvdA, D66 en VVD zijn het eens dat de stroomnetwerken in overheidshanden blijven....

Met dit compromis, waar ook VVD-minister Jorritsma (Economische Zaken) mee instemt, komt een eind aan een twee jaar slepend geschil over deze privatisering. PvdA en VVD hebben achter de schermen druk onderhandeld.

In ruil voor de toezegging dat de netbeheerders onafhankelijk blijven en hun netwerken juridisch in handen van gemeenten en provincies, ging de PvdA akkoord met de verkoop van 49 procent van de bedrijven aan particulieren. Na 2004 mag de rest van de hand worden gedaan, maar de PvdA bedong wel een degelijke evaluatie voordat deze laatste stap wordt gezet.

De privatisering van de stroombedrijven was voor Jorritsma uitgelopen op een martelgang, waarbij de sociaaldemocraten steeds meer zekerheden eisten voor de vlekkeloze levering van stroom. Nu de infrastructuur van de staat blijft, kan de minister ingrijpen in het geval het stroombedrijf het netwerk verwaarloosd.

VVD-kamerlid Voûte noemde het compromis een 'win-win' situatie, want de klant zal profiteren van goedkopere stroom en de stroombedrijven krijgen de handen vrij voor overname en fusies. Een van de grote angsten van de liberalen was dat bij verder uitstel de stroombedrijven internationaal de boot zouden missen en uiteindelijk makkelijke overnameprooien zouden worden voor veel grotere buitenlandse partijen.

De energiebedrijven mogen de waarde van het netwerk wel op hun balans zetten. Daarmee gaat volgens PvdA'er Crone de totale waarde van het bedrijf - distributie plus netwerk - niet achteruit. De overheid blijft op zo'n grote afstand, dat de ditributeurs niets te vrezen hebben.

De onafhankelijke toezichthouder DTe bekijkt of er sprake is van wanbeheer. Het moederbedrijf dient jaarlijks geld te reserveren voor onderhoud en investeringen. Om de controletaak naar behoren te vervullen wordt de DTe fors uitgebreid.

Jorritsma deed dinsdag haar eerdere concessies gestand. Ze vond het coalitiecompromis ver gaan, maar was blij dat 'we deze discussie eindelijk kunnen afronden'. Wel vond ze dat de bedrijven meer garanties moesten krijgen over volledige privatisering na 2004, maar de PvdA hield vast aan een grondige evaluatie.

CDA, GroenLinks en SP stemden tegen. GroenLinks en SP zijn principieel tegen het verkopen van publieke voorzieningen.

Meer over