Strijdmacht maakt indruk met luchtafweer

De Nederlandse luchtmacht heeft een nieuwe organisatie uitgevonden voor haar raketten tegen vliegtuigen, de Triple Air Defense (Triad). Dit systeem behoort tot een van de geavanceerdste ter wereld....

Van onze verslaggever

BLOMBERG

Nederland beschikt nu over drie types raketten tegen vliegtuigen. De Patriot kan negen doelen op meer dan honderd kilometer raken, maar kan alleen maar naar voren 'kijken'. De oudere Hawk komt tot veertig kilometer en mikt op een enkel doel, maar 'ziet' alles om zich heen. Het derde wapen, de Stinger, wordt vanaf de schouder van een militair geschoten en dient voor de korte afstand. Vroeger opereerden deze wapens los van elkaar. Met Triad gaan ze beter samenwerken om een coherent systeem te vormen.

Triad is niet veel meer dan een herschikking van de bestaande wapens in kleinere eenheden. Daarvoor moest echter nog drie jaar intensief worden nagedacht door de officieren, en diende nieuwe software voor de computers die de raketten besturen, te worden ontwikkeld.

Kolonel De Vries, nu bevelhebber van een Groep Geleide Wapens (GGW) in de bondsrepubliek en toekomstige commandant van De Peel, somt de voordelen op: 'We hebben minder mannen en minder voertuigen nodig, zodat we minder duur werken. Bovendien is een Triad beter te vervoeren over zee of door de lucht, zodat we mobieler zijn.' De besparingen zijn aanzienlijk: er zijn zeshonderd militairen minder nodig, en 280 voertuigen krijgen een andere bestemming.

De Triad is dus de uitvoering van bezuinigingsmaatregelen, en kan worden gezien als een van de uitbetalingen van het 'vredesdividend'. Dit systeem is ook beter berekend op de nieuwe taak van het Nederlandse leger: snel inzetbaar zijn in crisisgebieden.

Meer over