Strenge eisen aan fusies ziekenhuizen

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen die willen fuseren, moeten voortaan aan strenge eisen voldoen. Zo moeten ze van tevoren de patiënten en het personeel bij hun plannen betrekken; een belangrijke voorwaarde voor goede kwaliteit van de zorg. Blijkt de zorg van de nieuwe instelling toch ondermaats, dan kan de minister in het uiterste geval de fusie ongedaan maken.

AMSTERDAM - Dit staat in een wetsvoorstel dat demissionair minister Schippers van Volksgezondheid heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel voor een speciale fusietoets voor de zorg was al aangekondigd in het Regeer- en Gedoogakkoord van het kabinet-Rutte in 2010.

Aanleiding voor de wet is de toenemende twijfel over noodzaak en meerwaarde van fusies. Niet alleen in de zorg, maar ook in het onderwijs raken mammoetinstellingen in de problemen. Zo viel de failliete thuiszorggigant Meavita in 2009 uit elkaar als gevolg van mismanagement.

Tot dusver moeten zorginstellingen die willen fuseren toestemming hebben van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa. Die bekijkt alleen of de concurrentie - en daarmee de keuzevrijheid voor de patiënten - niet in het gedrang komt door de fusie. Of de zorg er efficiënter van wordt, mag de kartelwaakhond niet beoordelen. Ook de kwaliteit valt buiten het blikveld.

Straks moeten fusiekandidaten eerst een zogeheten concentratie-effectrapportage indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Oordeelt die negatief, dan komt een mededingingstoets door de NMa niet meer aan de orde en gaat de fusie niet door.

De marktwerking in de zorg brengt risico's met zich mee, als de overheid geen sterkere voorwaarden stelt aan zorgondernemers, schrijft VVD-minister Schippers in de toelichting op haar wetsontwerp. 'De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid wanneer het gaat om het waarborgen van de publieke belangen.' Maar tegelijkertijd waarschuwt ze dat instellingen die failliet gaan, er voortaan niet meer op hoeven te rekenen dat de overheid bijspringt.

Volgende week beslist de Tweede Kamer of de zorgfusiewet - die bijna klaar was toen het kabinet-Rutte viel - wordt behandeld of de ijskast in gaat tot na de verkiezingen.

undefined

Meer over