Strategische stemmen

Lezers van de Volkskrant kiezen deze maand de Nederlander van het jaar 2005. Een dagelijks verslag van het stemverloop. Uitslag: 23 december....

Her en der wordt driftig gediscussieerd over nut en noodzaak van ditspelletje, over de waarde van de uitslag en nog wat zaken. Heel fijn, alwas het maar omdat het een geheel eigen dynamiek geeft aan het stemverloop.De strategische stem dient zich aan: een held kiezen, alleen maar om tevoorkomen dat een ander het wordt.

Een lezer, die luistert naar de mathematische naam 'N>1' dacht hardopmee op het weblog. Hij schreef:

'Nu ik Rachel Hazes bovenaan zie staan, bedenk ik dat de verkiezingéén ding mist, en daardoor erg fraudegevoelig wordt. Overigens zie ikliever Rachel winnen dan Rita. Dus laat ik het voorbeeld aan haar ophangen.Als ik wil voorkomen dat Rita op 1 zou komen, kan ik het best op de persoononder haar stemmen, want die heeft de meeste kans haar in te halen. Daarmeeverlies ik een stem voor de persoon waarvan ik vind dat die het misschienwel meer verdient. Maar dan weer niet als Rita de titel ook kan winnen.

Wanneer een fanclub een steunactie begint, heb je nu een veelvoud aanniet-fans nodig om de verhoudingen weer gelijk te trekken, omdat diestemmen over 50 kandidaten verdeeld worden. Of nummer 2 wint uit armoede.

Wanneer aan het kiesscherm een rood vakje zou worden toegevoegd waarinje een 'tegenstem' kan plakken, heb je evenveel niet-fans als fans nodigom het fanclub-effect weer democratisch weg te werken.

Om te voorkomen dat eerzame breed gesteunden op die manier in één dagweggestemd kunnen worden, kun je de dagelijkse daling als gevolg vantegenstemmen maximaliseren op een gewogen gemiddelde van de 10 sterkstestijgingsdagen, of zo.'

Eh... dank, N>1. De kiescommissie neemt het mee in deberaadslagingen, en gaat over tot de orde van de dag.

Jean-Pierre Geelen

Meer over