Strategie

World Online is gebaat bij openheid en dient zo snel mogelijk duidelijk te verschaffen over haar toekomstige strategie...

Mogelijke opties zouden kunnen zijn: alle banden met Nina Brink verbreken of tenminste de naam van Nina Brink schrappen uit al haar publicaties; duidelijk afstand nemen over het gevoerde beleid door Nina Brink aangaande de beursgang van WOL; de merknaam World Online vervangen door een nieuwe merknaam om op zo'n manier een nieuwe start te kunnen maken.

Meer over