'Stoute meid' Freya krijgt in België wel de wind van voren

Minister Zalm mag de kritiek van de Belgische vice-premier, minister Freya van den Bossche, hebben afgedaan als een 'goede Belgenmop', en minister-president Balkenende wil er geen woorden aan vuil maken, Belgische brievenschrijvers en krantencommentaren slaan een heel andere toon aan....

Populistisch, dom, een snotneus en kleinzielig, oordelen ze over de30-jarige minister die in een interview in Vrij Nederland de Nederlandseregering uitmaakte voor hardvochtig, stijf, burgerlijk en truttig.

'Onze babe Freya is zo over het paard getild dat zij er zelf vanovertuigd is dat ze een goede politica is', aldus een lezer uit Brasschaatin Het Nieuwsblad.

Van den Bossche mag best een mening hebben over het Nederlandsekabinet, schrijft Het Volk in het hoofdredactioneel commentaar onder de kop'Stoute meid', maar het 'zegt echter meer over de minister zelf dan overBalkenende en co. Vreemd gedrag ook voor een dame die zelf steigert bij hetminste verkeerd woord over haar 'mens-zijn'. Blijkbaar meet mevrouw mettwee maten en twee gewichten.'

Sommige brievenschrijvers nemen het zelfs expliciet op voor deregering-Balkenende. 'De Nederlandse ministers zitten tenminste niet in devetpotten van de gewone man en bestuderen het land heel goed', meent eenlezer uit het Belgisch-Limburgse Heusden.

En uit Zaventem klinkt het: 'Hoe hardvochtig, kleinburgerlijk en stijfde Nederlandse politici ook zijn, ze gebruiken tenminste geen trucjes vande foor (markt, red.) en hun beslissingen vertonen nog steeds een heel watgrotere slagkracht dan de haveloze en slappe compromissen die in Vlaanderenmet zalvende leugens worden verkocht.'

Hoofdredacteur Yves Desmet van dagblad De Morgen neemt Van den Bosschein bescherming. 'Het is niet omdat iemand plots een ministerspost bekleedtdat ze daarom haar individuele burgerlijke rechten verliest. Ook zij blijftonverminderd het recht hebben om haar gedachten te zeggen. Wanneer je heter niet mee eens bent, staat het je als burger vrij dat te laten blijkenbij de volgende stembusgang.'

In het Belgische parlement diende in de loop van de dag dechristendemocratische partij CD & V een motie van wantrouwen tegen deminister in. Fractieleider Pieter de Crem noemde haar lichtzinnig enonbekwaam. Hij werd daarin bijgevallen door Gerolf Annemans van VlaamsBelang, die de minister opriep zich wat minder bezig te houden met haarbabe-gehalte. De loslippige minister heeft daarop in het parlement haarexcuses aangeboden. Van den Bossche: 'Ik ben fout geweest en het zal nooitmeer gebeuren.'

Meer over