'Stop werven islamstudenten'

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft negen religieuze instituten in het buitenland per brief verzocht te stoppen met het werven van Nederlandse islamstudenten. Onderwijs dat docenten geven die de Nederlandse context niet kennen, kan contraproducief zijn en schadelijk voor de moslimgemeenschap in Nederland, schrijft CMO-voorzitter Rasit Bal.

AMSTERDAM - Het gaat om theologische instituten in Saoedi-Arabië, Somalië en Jemen. Bij een van de aangeschreven scholen, Dar al-Hadith in de Jemenitische stad Damaj, kwam begin november de Amsterdamse student Ibrahim el Bey om het leven tijdens gevechten tussen sjiitische en soennitische moslims.

Het CMO vertrouwt erop dat de schoolbesturen 'alle obstakels die onze gemeenschap verzwakken wegnemen'. De activiteiten van de scholen zal het Nederlands overlegorgaan blijven volgen. Verandert er niets, dan zal het CMO aankloppen bij internationale islamitische autoriteiten en de regering van het desbetreffende instituut.

Het initiatief volgt op een intensief overleg over de jihadgang naar Syrië. 'Die staat niet op zich. In de kwestie-Syrië uit zich een breder probleem: het ontbreken van een gedegen religieuze vorming in Nederland', licht CMO-woordvoerder Yassin Elforkani toe.

Nederlandse moslimjongeren hebben grote behoefte aan theologische kennis. De hogeschool Inholland en de universiteit Leiden zijn gestopt met hun imamopleidingen. De arabist Maurits Berger heeft nog een leerstoel in Leiden, maar van een stevige religieuze infrastructuur is geen sprake. Elforkani: 'Studenten van die madrassa's gaan prediken in Nederland. Vanwege hun studie hebben ze gezag bij zoekende jongeren. Dergelijke predikers hebben weinig met democratie.'

Het CMO doet een beroep op de Nederlandse politiek om mee te denken over alternatieve scholing - in het besef dat de scheiding van kerk en staat politieke bemoeienis uitsluit. Elforkani: 'De bal ligt bij ons. Maar de maatschappelijke urgentie is hoog. De politiek kan niet toekijken terwijl het wespennest van radicalisering blijft groeien.'

Universiteiten en hogescholen zouden nieuwe wegen kunnen zoeken, zegt Elforkani. Leiden zou bijvoorbeeld een alliantie kunnen aangaan met gerenommeerde instituten in Egypte, Marokko of Turkije.

De brievenactie van het CMO heeft de steun van PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch. 'Blijf van onze jongeren af: prima die boodschap. Maar het is aan de gemeenschap zelf concurrerende alternatieven te organiseren.' Vanwege de scheiding van kerk en staat kan de politiek weinig, zegt hij. Ook Marcouch vindt het geringe aanbod van in Nederland opgeleide islamitische geestelijk leiders zorgelijk. Onbegrijpelijk vindt hij de ontwikkelingen in gevangenissen waarover hij signalen ontvangt. Juist geestelijk verzorgers die in Nederland zijn gevormd, vliegen er daar als eersten uit om te bezuinigen. Hij heeft Kamervragen gesteld. Marcouch: 'De klassieke, in Marokko en Turkije opgeleide gevangenisimams mogen blijven. Die spreken veelal gebrekkig Nederlands en kennen de samenleving slecht. Het zijn niet de mannen en vrouwen van de eerste generatie die in de gevangenis zitten.'

ASSCHER: GEMATIGDE ISLAM VERDIENT ONZE STEUN

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zal jongerenimam Yassin Elforkani en jongerenwerker Ibrahim Wijbenga, die aangifte hebben gedaan van bedreigingen, uitnodigen. De twee keuren jihadreizen van jonge moslims naar Syrië openlijk af in hun gemeenschap. Asscher wil hun een hart onder de riem steken en bespreken hoe hij hun opstelling kan steunen. De minister reageert hiermee op een bericht in de Volkskrant over de bedreigingen en de polarisatie onder moslims. 'Het is walgelijk dat Geert Wilders wordt bedreigd en beveiliging nodig heeft; zo is het net zo walgelijk dat deze gematigde moslims worden bedreigd', zegt Asscher. 'Dit is het moment om partij te kiezen', vindt Asscher. 'Er zijn mensen die vinden dat de gematigde islam niet bestaat, zowel radicale moslims als Wilders. Nou, die bestaat wel degelijk en die verdient onze steun. 'We moeten partij kiezen voor mensen die geweld verafschuwen. Juist als dat in hun eigen kring moed vereist, verdient dat alle lof en steun. De Nederlandse samenleving mag dergelijke bedreigingen niet accepteren.'

undefined

Meer over