Stop met geslaagde witte versus zielige zwarte vrouw!

In het emancipatiedebat wordt een tegenstelling gecred tussen verschillende vrouwen, menen Ikram Chiddi en Dieuwertje Huijg en Shahida Albitrouw...

In woedende stemming hebben we Internationale Vrouwendag dit jaar gevierd, geen humor te bekennen. Het komt ons namelijk de strot uit dat een valse discussie over de ruggen van vrouwen wordt uitgevochten. Volgens velen in onze samenleving zijn witte vrouwen uitgencipeerd.Zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen zouden zich daarentegen in een dramatisch achtergestelde of zelfs achterlijke positie bevinden. Wij, zwarte en witte vrouw, migrant en vluchteling, pikken deze tweedeling niet en stellen dat onze samenleving moet emanciperen. Wij zijn dit polariserende en discriminerende debat spuugzat!

Het glazen plafond lijkt er alleen over te gaan dat vrouwen geen topmanagers kunnen worden. Wij constateren dat seksisme, racisme, homofobie, islamofobie en eurocentrisme e vrouwen discrimineert. Wij lopen blauwe plekken op in de strijd voor onze rechten en de acceptatie van onze verscheidenheid aan behoeftes. Er bereiken ons klachten van vrouwen in alle vormen en maten. We hebben te maken met de onbetaalbare cre, onbetaalbare zorg, discriminatie op school. Bij sollicitaties maken we geen kans vanwege onze hoofddoek. Zelfs aan de grenzen van Europa maken wij minder kans. Via de inburgeringcursus wordt onze identiteit afgekeurd; in plaats daarvan moeten wij dederlandse normen en waarden leren.

Er wordt een ideaaltype gesuggereerd van 'de gencipeerde vrouw'. Heeft u een idee? Wij zeggen u: zij is een niet-bestaande vrouw, gekleurd door een seksistische en racistische ideologie.

Het maatschappelijke debat inzake integratie, migratie en burgerschap, wordt over de ruggen van vrouwen gevoerd. Bewakers van de 'witte Nederlandse beschaving' zeggen migrantenvrouwen te 'redden' in naam van het feminisme. Deze vrouwen worden afgeschilderd als ver verwijderd van de witte vrouw die wel gencipeerd zou zijn. In dit debat overheerst het woord van rechtse intellectuelen, een paar liberale vrouwen en veel liberale mannen. Zij spreken voor hen, als ware zij hun vertegenwoordigers. Ondertussen wordt vrouwen hun stem ontnomen. Zij zijn speelbal geworden in de mantra's over huiselijk geweld, seksualiteit, migratie en assimilatie.

Niet de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, van wit en zwart, staat centraal. Nee! Sekse en etniciteit worden tegen elkaar uitgespeeld, net zoals homoseksualiteit en islam elkaar zouden uitsluiten. Welke belangen zijn hiermee gediend? Wij hebben er niks aan. Het is onrechtvaardig, dat maakt ons woedend. Het funeste beleid en de bijbehorende discussie sporen niet met de samenstelling van en verschillende behoeftes in onze samenleving.

Wij, vrouwen van Nederland, willen leven in een samenleving waarin de combinatie van arbeid en zorg een probleem is van vrouwen mannen, van werknemer, werkgever de overheid. Waarin voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn, zonder achterstelling op grond van inkomen, etniciteit en sekse. We willen dat welvaart voor iedereen is, dat de globalisering en de rechtse neoliberale politiek die armoede feminiseert, met rijken die rijker worden en armen die armer worden, wordt afgeschaft.

Integratie is tweerichtingverkeer.Ook mannen, witte mensen en heteroseksuelen moeten emanciperen en integreren. Het systeem van klasseburgerschap met zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen en vrouwen in het algemeen als tweede-en derderangsburgers, moet worden omgezet in gelijkwaardig burgerschap. Discriminatie is een ziekte van de samenleving!

Er is geen multicultureel drama, ons land is doordrongen van wit en seksistisch beleid. We moeten samen een oplossing vinden, en dat kan alleen op gelijke voet!

Meer over