Stoere koppen, maar kwetsbare harten

Elke zaterdag komt Krijn de Jong uit Urk met een kleine groepje mannen bijeen voor een 'mannenontbijt'. Ze eten croissants en lekkere broodjes, ze bidden, ze praten en zamelen geld in voor een goed doel....

Van onze verslaggever

Peter Giesen

URK

In heel Nederland worden christelijke mannenpraatgroepen opgericht, naar het voorbeeld van de Amerikaanse Promise Keepers. De mannen praten over God, maar vooral over zichzelf. Wat betekent het om man te zijn, in een tijd waarin de traditionele rol van vader en autoriteit aan het verdwijnen is? Het is niet meer voldoende om een bloeiend bedrijf uit de grond te stampen: ook vrouw en kinderen willen aandacht. En hoe moet een christenman omgaan met de vele verleidingen van het moderne leven, zoals erotische tv-programma's? 'Achter elke stoere kop schuilt een kwetsbaar hart', meent een van de initiatiefnemers, organisatie-adviseur Toon Geluk uit Veenendaal.

In partycentrum De Koningshof in Urk kwamen afgelopen zaterdag 120 christelijke mannen bij elkaar voor een 'aandeelhoudersvergadering' van het platform Mannen in Beweging. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd, de geloofsrichting varieerde van licht evangelisch tot zwaar gereformeerd. En dat terwijl het idee van een mannenpraatgroep de gemiddelde ouderling een jaar of twintig geleden nog als bizar of weerzinwekkend zijn zou voorgekomen.

Christenmannen konden immers hun eigen boontjes doppen, schrijft publicist Henk Medema in het boek Als één man (uitgeverij Barnabas; * 17,50). Ze waren de baas in kerk, huis en maatschappij. Ze praatten met elkaar over auto's, voetbal, hun werk en soms over seks. 'Maar van een echt gesprek met de kinderen kwam weinig terecht, en tijd en aandacht voor hun vrouw stonden onderaan het prioriteitenlijstje.'

Voor de buitenwacht lijkt de christelijke wereld een oase van duidelijkheid in een woestijn van postmoderne verwarring. Maar ook daar is het traditionele beeld van de man danig afgebladderd.

'Vroeger was het allemaal heel duidelijk', zegt Hans Pruis, directeur van de zendingsstichting Agap. 'De man was een macho, een krachtig persoon. Maar tegenwoordig moet je ook je emoties kunnen tonen, en durven tonen dat je zwak bent. Het verwarrende is dat je in de maatschappij wel je kracht moet tonen. Dat leidt soms tot een bijna gesplitste identiteit.'

Het mannenontbijt, de mannendag en de mannenconferentie moeten helpen om traditioneel leiderschap te combineren met modern gevoelsleven. 'Mannen hebben een enorme behoefte aan diepere relaties', zegt Henk Elders, eigenaar van een im- en exportbedrijf in Putten. Aan zijn gsm bungelt het evangelisch symbool van de vis. 'Wie van ons kan zeggen dat hij een echte vriend heeft? Het is fantastisch om met elkaar te bidden en te janken, maar soms ook feest te vieren.'

'Als mijn vrouw erbij is', zegt een vrachtwagenchauffeur uit Heino, 'heb ik het gevoel dat ik een kerel moet zijn. Bij andere mannen durf ik voor mijn twijfels en zwakke kanten uit te komen.'

De Amerikaanse Promise Keepers hielden in 1997 een geruchtmakende mars door Washington. Een miljoen mannen beloofden elkaar daar voortaan een goede christen en echtgenoot te zijn.

Deze beweging is echter toch wat te Amerikaans om regelrecht te kopiëren, vindt publicist Medema. Ook het theatrale uitspreken van beloften wordt door Nederlandse calvinisten wat hovaardig bevonden. De mens is immers zwak en tot het kwade geneigd.

De Nederlandse mannenbeweging is meer 'uit de klei getrokken', aldus Medema. Voorlopig is een nationale mannendag, 18 september in de Veluwehal te Barneveld, de Hollandse variant op de miljoenenmars door Washington.

De invloed op het gezinsleven van de deelnemers is er niet minder om, vindt EO-boegbeeld Henk Binnendijk. 'Velen van ons hebben een zaak uit de grond gestampt en hun gezin in de grond gestampt. Er zijn dan ook veel vrouwen die tegen mij zeggen: sinds hij naar een mannengroep gaat, heb ik een andere man thuis gekregen.' In de zaal roept een broeder: 'Halleluja'

Meer over