Stilte

Een betere manier om 2002 af te sluiten dan met de column van Mohammed Benzakour (Forum, 31 december) kan ik mij niet voorstellen: 'De mens is geboren met stilte....

Het is een kwestie van beschaving om de stilte te ontzien en haar haar 'werk' te laten doen. Een leefomgeving waarin stilte wordt gekoesterd biedt (ook letterlijk) ruimte om de loop van je gedachten en ideeën te volgen, om oprecht betrokken te raken bij het wel en wee van de mensen om je heen.

Lawaai - of dat nu afkomstig is van muziekinstallaties, rotjes of verkeer - werkt onverschilligheid en groot onbehagen in de hand; wie voelt zich geroepen om een openbare ruimte te 'verdedigen' die uitsluitend als stortplaats voor een onophoudelijke stroom irritante geluiden wordt gebruikt? Lawaai maakt niet alleen onze gedachten kapot, zoals Benzakour schrijft, maar eveneens ons vermogen om in stilte - de stilte waardoor de woorden in je bewustzijn omringd worden - te genieten van de buitenwereld.

Er moet meer stilte overblijven in 2003.

Meer over