Stichting steunt inzet digitale media

De Mondriaan Stichting gaat culturele instellingen stimuleren digitale media te gebruiken om hun publiek beter te benaderen. De stichting stelt hiervoor in totaal negenhonderdduizend gulden beschikbaar....

Bijna zestig instellingen hadden een aanvraag voor subsidie bij de Mondriaan Stichting ingediend. Daarvan zijn er uiteindelijk zeventien gehonoreerd.

Zo ontvangt de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland 130 duizend gulden om de collectie van het Museum van Volkenkunde in Rotterdam onder meer met gebruikmaking Internet te ontsluiten.

Het is de bedoeling dat de culturele instellingen hun collecties niet alleen door middel van teksten en beschrijvingen toegankelijk maken. In de digitale media zullen ook afbeeldingen een prominente rol spelen. 'Het moet voor het publiek aantrekkelijk zijn', aldus een woordvoerster van de Mondriaan Stichting.

Meer over