Steun onze vertalers, de trouwe sjouwers in de schaduw

Vast en zeker hebben correspondenten van buitenlandse bladen vorige week gedacht: ‘Die Voskuil en Brakman kennen ze bij ons geen van beiden’....

Manuscripten van Voskuil bieden tweezijdig plezier, zoals ze ook weten bij het Letterkundig Museum, waar Het Bureau – met correcties, en op de achterzijde verslagen van authentieke Bureau-vergaderingen – netjes wordt bewaard.

Om ervoor te zorgen dat het buitenland weet krijgt van onze grote schrijvers, is een actief vertaalbeleid nodig. Ook andersom: 70 procent van de fictie die in het Nederlands verschijnt, bestaat uit vertalingen. Maar er dreigt een vergrijzing van het bestand aan kundige vertalers. Daarom zal morgen een beargumenteerd pleidooi worden aangeboden aan minister Plasterk, opgesteld door vijf instellingen, onder auspiciën van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. Ze willen geld voor een nieuwe universitaire vertaalopleiding, en een verbetering van de betaling aan vertalers, de schaduwhelden en sjouwers, dikwijls de sluitpost op de begroting. Terwijl wij in Nederland nooit kennis hadden kunnen nemen van Pessoa zonder August Willemsen, van Szymborska zonder Gerard Rasch, van Walcott zonder Jan Eijkelboom. Nu die dood zijn, moeten er opvolgers worden gekweekt.

De schrijvers van de brochure, Martin de Haan en Rokus Hofstede, sieren hun betoog op met (goed vertaalde) fragmenten van vakbroeders, zoals dit van Osip Mandelstam: ‘Vertalen is in strikte zin van het woord een ongezond beroep. Professionele vertalers, die vanwege hun hongerloon gedwongen worden teksten te vervaardigen als blini’s, boek na boek, jaar in jaar uit, kennen rust noch duur en vallen aan zenuwziekte ten prooi. Ze lopen een verhoogd risico op afasie, verzwakking van het spraakcentrum, taalvernietiging, acute neurasthenie. Preventie van arbeidsongeschiktheid is geboden. De beroepsziekte moet worden bestudeerd en voorkomen.’

Het zou mooi zijn als straks Slofstra ook de Duitsers weer eens hartelijk laat lachen.

Meer over