Nieuws

Sterftecijfers dalen snel bij doelgroepen eerste vaccins

Voor het eerst zijn de effecten van de vaccinatiecampagne duidelijk zichtbaar in de sterftecijfers. De sterfte door covid-19 daalt snel, vooral onder de alleroudsten en in de verpleeghuizen – de bevolkingsgroepen waarvan een groot deel minstens één dosis coronavaccin heeft gekregen.

Verpleegkundigen zorgen voor corona-patienten.  Beeld Marcel van den Bergh
Verpleegkundigen zorgen voor corona-patienten.Beeld Marcel van den Bergh

In de week van 22 tot en met 28 februari was de totale sterfte in Nederland voor het eerst sinds september 2020 lager dan verwacht, blijkt blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In alle leeftijdsgroepen stierven in de laatste week van februari minder mensen dan de week daarvoor, en ook minder dan het CBS normaal gezien verwacht in deze tijd van het jaar. De afname was het sterkst bij 80-plussers en verpleeghuisbewoners.

In Nederland kwam de vaccinatiecampagne traag op gang en het duurde enige tijd voordat de eerste prikken aan bewoners in verpleeghuizen werden toegediend. Aanvankelijk lukte het niet om het Pfizervaccin goed te verdelen over de honderden kleinschalige verpleeghuizen. De eerste doses werden op 18 januari bij de verpleeghuizen toegediend. Inmiddels hebben bijna 93 duizend bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor langdurige zorg ten minste een eerste prik gehad.

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso herkent de gunstige trend, aldus een woordvoerder, maar vindt het nog te vroeg om een direct verband tussen de daling en de vaccinaties te leggen. Wel lekte donderdagavond uit dat het Outbreak Management Team de trend gunstig genoeg vindt om de regels voor verpleeghuizen enigszins te versoepelen. De besmettingscijfers onder ouderen en verpleeghuisbewoners lieten al eerder een dalende lijn zien, terwijl bij de rest van de bevolking het aantal besmettingsmeldingen nog opliep.

De strategie om na de zorgmedewerkers de kwetsbaarste groepen als eerste te vaccineren, lijkt daarmee de eerste vruchten af te werpen. Een groot deel van de coronasterfte vond plaats in verpleeghuizen en bij ouderen. Tot nu toe stierven zeker 15.730 mensen aan covid-19. Van hen was ruim de helft een verpleeghuisbewoner; daarvan zijn er in Nederland 115 duizend.

Er is nog maar een klein deel van de Nederlandse bevolking gevaccineerd: net iets meer dan 1 op de 10 Nederlanders van 18 jaar of ouder kreeg minimaal een eerste prik. Maar de gevaccineerden zitten juist in de groepen waar corona verreweg de meeste sterfte veroorzaakte. Naar verwachting zullen de sterftecijfers dan ook sneller dalen dan het aantal gemelde besmettingen. In het ziekenhuis worden vooral veel zeventigers opgenomen, de alleroudsten blijven bij ziekte meestal thuis of in het verpleeghuis. De ziekenhuiscijfers zullen waarschijnlijk dan ook pas echt gaan dalen als de 70-plussers aan de beurt zijn voor een prik.

In de laatste week van februari stierven ruim 1.800 tachtig-plussers, zo’n 200 minder dan verwacht. In de eerste week van 2021 nog overleden meer dan 2.500 tachtig-plussers. Onder verpleeghuisbewoners, een groep die deels overlapt met de groep 80-plussers, is de afname relatief nog groter. Met 1.173 sterfgevallen is de wekelijkse sterfte daar nu ruim 30 procent lager dan twee maanden geleden. Rond de jaarwisseling stierven wekelijks ruim 1.700 verpleeghuisbewoners.

Meer over