Sterfte door SARS blijkt omvangrijker

Het aantal mensen dat sterft aan het SARS-virus is hoger dan tot nu toe werd aangenomen. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) ging uit van een sterfte van ongeveer 4 procent van de patiënten, maar nieuwe cijfers laten zien dat wereldwijd 6 procent aan de ziekte is overleden....

Van onze verslaggever

In een aantal door SARS getroffen landen is het sterftepercentage hoger. In Canada bezwijkt ongeveer 10 procent van de patiënten aan de ziekte, in Hongkong 7, in Singapore 9 en in Vietnam 8 procent. Alleen in China zou de sterfte lager zijn (5 procent), maar de cijfers uit dat land zijn vaak onbetrouwbaar gebleken. Wereldwijd zijn er 4288 gevallen van SARS, 251 patiënten zijn overleden.

De onzekerheid over het sterftecijfer werd gisteren aangewakkerd nadat medische autoriteiten in Hongkong met een sterftepercentage van ruim 13 kwamen. In medische kringen woedt een discussie over het precieze sterftepercentage, ook omdat niet nauwkeurig valt vast te stellen wie is besmet met het SARS-virus.

Ook bestaat er onduidelijkheid over de aard van het virus, dat behoort tot de familie van de coronavirussen. Onderzoekers analyseren het virus dat bij patiënten is gevonden. Het blijkt zich telkens in een iets andere gedaante voor te doen.

Volgens virusexperts is dat niet zo verwonderlijk, omdat coronavirussen snel kunnen veranderen. Het zijn grote virussen, waar bij de vermenigvuldiging altijd wel iets fout kan gaan. Mogelijk kan het virus zo veranderen dat het geïnfecteerde mensen op een andere manier ziek maakt. Er zijn onbevestigde berichten dat mensen met SARS behalve longproblemen ook klachten krijgen aan maag en darmen.

Ook kunnen de mutaties verklaren waarom de ziekte moeilijker in toom te krijgen is . Eerst gingen deskundigen uit van besmetting na een nauw contact, vooral omdat in eerste instantie naaste familieleden en verzorgers en artsen in ziekenhuizen SARS kregen.

Later bleken veel inwoners van een huizenblok in het stadsdeel Kowloon van Hongkong besmet. Daarbij liep de vermoedelijke besmettingsroute via het rioleringssysteem. Uit onderzoek blijkt dat het SARS-virus nu veel langer in leven blijft (tot 24 uur) dan gedacht. Wel lijkt de ziekte minder besmettelijk te zijn dan griep.

De ziekte concentreert zich in Hongkong, China en in mindere mate in Toronto. In Singapore en Vietnam lijkt de ziekte op haar retour. De Nederlandse belangenorganisatie voor de reisbranche, ANVR, heeft een negatief reisadvies naar China uitgebreid. Het betreft nu Peking en de provincies Guangdong en Shanxi.

Meer over