Stemfie struikelblok bij stemhokje

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER SUZANNE GEUZE

DEN HAAG - 'U hoeft aan niemand bekend te maken op wie u stemt. Dat zal bij de Europese Verkiezingen van 22 mei te lezen zijn op posters bij alle stembureaus, zodat er geen misverstand over kan ontstaan.' Dat kondigde de landsadvocaat donderdag aan tijdens een kort geding in Den Haag over de 'stemfie'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart was het een grote hit: de stemfie, een digitaal zelfportret vanuit het stemhokje. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vond het geen probleem. 'Ik roep niet op om een stemfie te maken, maar het mag wel', twitterde hij. Het Platform Bescherming Burgerrechten (PBB) denkt er anders over. Met bezorgde burger Lucas Kruijswijk spande de organisatie een kort geding aan tegen de staat. Het platform drong er eerder al bij het ministerie op aan om het stemfie-advies in te trekken, maar kreeg geen gehoor. Donderdag diende de zaak.

Het PBB wil dat minister Plasterk zijn uitspraken terugneemt en nogmaals goed uitlegt wat wel en niet mag. Volgens de aanklager schuilt in de stemfie een gevaar van sociale beïnvloeding en omkoping. 'Als je een foto maakt met daarop het ingevulde stembiljet, kunnen mensen vooraf tegen je zeggen: jij moet op die partij een stem uitbrengen en dat bewijzen met een foto', zei advocaat van de stichting, Douwe Linders.

Ook wees het platform erop dat volgens Europese verdragen de kiezer het recht, maar ook de plicht heeft om geheim te stemmen. Het staat kiezers vrij om achteraf te vertellen over de uitgebrachte stem. Erover liegen mag ook. Maar liegen kan niet meer als je (gedwongen of niet) het fotografisch bewijs zelf hebt geleverd.

Landsadvocaat Eric Daalder verdedigde minister Plasterk. 'De Kieswet verbiedt het maken van stemfies niet. Het maken of verspreiden ervan is een keuze van de kiezer. Hij mag dat doen, hij hoeft dat niet te doen.'

Daarnaast is een stemfie volgens hem geen sluitend bewijs wat iemand stemt. 'Het stembiljet kan na de foto ongeldig worden verklaard. Wie een foto onder dwang moet maken, kan daarna gewoon een tweede hokje aankruisen en een nieuw stembiljet vragen.'

De rechter doet op 9 mei uitspraak.

undefined

Meer over