Stelling Aangifte tegen Harry van Bommel is terecht

Elke week schrijven Amanda Kluveld en René Cuperus een reactie op een actuele stelling...

Arresteer oproepers tot Jodenmoord

Arresteer oproepers tot Jodenmoord
‘Deelt u de mening dat verdere escalatie van de oorlog een reëel probleem is, en dat tot een derde Palestijnse intifada wordt aangezet, waarin zelfmoordaanslagen in Israël zullen voorvallen?’ Deze Kamervraag werd op 30 december ingezonden door SP’ers Harry van Bommel en Agnes Kant. Als bronverwijzing gaven ze het adres van de website van Al Jazeera International. Daarop is een interview te vinden met de politiek leider van Hamas Khaled Meshaal, die oproept tot een intifada tegen Israël met zelfmoordaanslagen. Van Bommel legde in zijn Kamervraag dus zelf het verband tussen intifada en gewelddadige aanslagen.

Arresteer oproepers tot Jodenmoord
Enige dagen later riep hij ‘Intifada, Intifada, Palestina vrij’. Hij werd daarom bekritiseerd maar niemand nam de moeite hem met zijn Kamervraag te confronteren. Daardoor kon hij wegkomen met de bewering dat hij met intifada geweldloos verzet bedoelde. Maar bedoelde de persoon met de megafoon waar Van Bommel zich naar eigen zeggen door liet aanvoeren dat ook? Het Kamerlid heeft dat niet nagetrokken. Hij riep kritiekloos wat hem gevraagd werd te roepen.

Arresteer oproepers tot Jodenmoord
Nu is er aangifte gedaan tegen Van Bommel vanwege een leuze die hij niet zelf heeft geroepen maar die door anderen in zijn nabijheid werd gescandeerd: ‘Hamas, Hamas, de Joden aan het gas’. Bram Moszkowicz deed aangifte tegen Van Bommel omdat die zich niet distantieerde. Moszkowicz verwijst naar Hans Janmaat die veroordeeld werd vanwege uitlatingen van anderen. Maar de vergelijking gaat toch niet helemaal op. Zowel rechter als Hoge Raad oordeelde toen dat de discriminerende leuzen waren geroepen tijdens een demonstratie van CP’86 door een gemeenteraadslid en een secretaris van de partij en niet door willekeurige demonstranten. Men leidde daar uit af dat het om een bewuste samenwerking ging.

Arresteer oproepers tot Jodenmoord
Een zinniger vergelijking is die van de demonstratie waar Van Bommel in meeliep met de demonstratie tegen Salman Rushdie in 1989. Demonstranten die opriepen tot het vermoorden van Rushdie werden niet gearresteerd zoals schrijver Stephan Sanders toen tot zijn verbijstering constateerde. Twintig jaar later is het nog steeds mogelijk om straffeloos op te roepen tot het vermoorden van anderen. Geen van de demonstranten die schreeuwden dat ze Joden willen vergassen, is opgepakt. Een lieve vrede die zo behouden wordt, is niets meer dan een stinkend gedrocht. Arresteer de oproepers tot Jodenmoord nu!

Arresteer oproepers tot Jodenmoord
Amanda Kluveld

Arresteer oproepers tot Jodenmoord
Het is hier het Midden-Oosten niet

Arresteer oproepers tot Jodenmoord
Jullie worden bedankt, Israëlische regering en Hamas. Het is jullie opnieuw gelukt om met jullie uitzichtloze ‘oog-om-oog, tand-om-tand’-conflict ook in Nederland de allerprimitiefste reacties los te maken. Mensen spelen hier jullie conflict na. Met demonstraties en juridische acties. Geweldloos, dat wel, maar men trapt met open ogen in de standaardvalkuil van haat, wrok en vijandigheid.

Arresteer oproepers tot Jodenmoord
De een scandeert ‘Intifada, Intifada, Palestina vrij’ en schaart zich daarmee volkomen naïef achter het bloeddorstige geweld van de Palestijnse opstand. Het gaat hier om SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel aan wie de nuances van het Midden-Oostenconflict al een jaar of tien niet meer besteed zijn. Hij begeeft zich zonder reserve in demonstraties met Marokkaans-Nederlandse pubers die zich volledig identificeren met de kindsoldaten uit de Gazastrook. Hoezo eigenlijk? Wordt Utrechts Kanaleneiland met mortieren bestookt? Is Amsterdam-West met tanks omsingeld? Hoe komt men er in vredesnaam bij een aanval op de fundamentalistisch-terroristische Hamasbeweging gelijk te stellen met een aanval op alle moslims waar ook ter wereld? Van de bestrijding van die groteske denkfout hangt nogal wat af, waar het om een prettige verstandhouding tussen moslims en niet-moslims gaat.

Arresteer oproepers tot Jodenmoord
De ander neemt zijn toevlucht tot een juridische aanklacht die kritiek op Israël en steun voor de Palestijnen losjes in verband brengt met antisemitisme. Ook dat is niet zelden een grote denkfout. De aanklacht tegen Harry van Bommel van strafpleiter Bram Moszkowicz zal juridisch misschien geen onzin zijn, maar druist wel in tegen het rechtsgevoel. Het gaat erg ver een protesterende volksvertegenwoordiger als medepleger van antisemitische haatzaaierij (‘Joden aan het gas’) te brandmerken wanneer deze zich daar zelf niet aan bezondigde, maar er stille getuige van was. Dat is letterlijk guilt by association. Moszkowicz had dit juist vanwege de beladen vermenging van Israëlkritiek met antisemitisme niet op de spits moeten drijven.

Arresteer oproepers tot Jodenmoord
De scandeerders van de antisemitische leuzen, ja, die moeten strafrechtelijk worden vervolgd. En Van Bommel moet ter verantwoording worden geroepen over zijn foute intifada-uitspraak. Maar in een weerbare democratie geeft het geen pas het politieke en publieke debat te laten overschaduwen door juridische dreiging en intimidatie. Het is hier het Midden-Oosten niet.

Arresteer oproepers tot Jodenmoord
René Cuperus

Meer over