Steeds meer patiënten blijven weg

Patiënten die niet komen opdagen voor een afspraak in het ziekenhuis veroorzaken steeds langere wachtlijsten en jagen ziekenhuizen op kosten....

Van onze verslaggevers Ron Meerhof Ellen de Visser

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is het probleem verergerd sinds patiënten op internet de wachtlijsten van ziekenhuizen kunnen raadplegen. 'Ze maken in zeven ziekenhuizen een afspraak en bellen er zes niet af', aldus een woordvoerster.

Het Canisius Wilhelmina Gasthuis in Nijmegen merkt dat het verzuim oploopt naarmate de wachtlijsten langer worden. Een woordvoerder: 'Dan gaan patiënten naar een ander ziekenhuis en vergeten af te bellen, waardoor bij ons de wachtlijst groeit. De problemen versterken elkaar.'

Op de polikliniek oogheelkunde van het Nijmeegse ziekenhuis blijft 10 procent van de patiënten weg, op de afdeling orthopedie van het Rotterdamse Sint Franciscus Gasthuis 20 procent. Het Amsterdamse AMC kent een no-show van 8 tot 15 procent. In het Helderse Gemini Ziekenhuis komen jaarlijks honderden patiënten niet opdagen. 'Wij hebben de indruk dat het weer een rol speelt', zegt een woordvoerder. 'Mooi weer betekent minder patiënten.'

In het Sint Franciscus staan dure MRI-scanners ongebruikt en komen van de röntgenafdeling stapels briefjes onbeschreven terug, zegt An Clement, secretaresse op de polikliniek voor orthopedie. 'Vorige week kwamen drie patiënten achter elkaar niet opdagen. Toen ik ze opbelde, werd ik uitgescholden.'

Het Rotterdamse ziekenhuis wil no-show-patiënten graag 'in de portemonnee pakken', net als tandartsen dat doen. Tandartsen kennen sinds 1986 een officieel no-show-tarief: patiënten die niet langskomen, kunnen een rekening krijgen.

Het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) heeft vorig jaar met de ziekenhuizen en de verzekeraars gesproken over de problematiek. Aanleiding was een noodkreet van het Rijnland Ziekenhuis (Leiderdorp/Alphen aan den Rijn): volgens een inventarisatie bij vier poliklinieken hadden jaarlijks 2400 extra patiënten geholpen kunnen worden als alle wegblijvers hadden afgebeld.

Landelijke afspraken om patiënten aan te pakken, stuiten echter op problemen. Ziekenhuizen schieten er financieel niets mee op omdat ze een vast budget krijgen. Ze moeten wellicht zelfs dure incassobureaus inschakelen om hun geld te krijgen. Als patiënten moeten betalen wanneer ze niet komen opdagen, is bovendien de kans groot dat zij geld van het ziekenhuis eisen als ze zelf uren moeten wachten.

Een aantal ziekenhuizen heeft zijn toevlucht genomen tot een tijdrovende oplossing: het vooraf aanschrijven van patiënten. Op de polikliniek dermatologie van het VU Medisch Centrum is daardoor het aantal no-show-patiënten met 40 procent gedaald. Ook het AMC werkt met die methode.

Meer over