'Steeds meer kinderen sterven als martelaar voor IS'

Steeds meer kinderen en jongeren sterven als 'martelaar' voor terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dit stellen onderzoekers van de Amerikaanse Georgia State University op basis van nieuw onderzoek. Een eerder rapport van de Verenigde Naties sprak al van honderden door IS gerekruteerde kindsoldaten.

Een foto, beschikbaar gesteld op 1 augustus 2015, van een jongetje met een AK-47 in Afghanistan. Volgens EPA hoort het jongetje bij een IS-militie. Beeld epa
Een foto, beschikbaar gesteld op 1 augustus 2015, van een jongetje met een AK-47 in Afghanistan. Volgens EPA hoort het jongetje bij een IS-militie.Beeld epa

In januari 2015 stierven zeker zes kinderen en jongeren voor militaire doeleinden van IS. In januari 2016 is dit aantal opgelopen tot elf. 'En in februari tot nu toe al vijftien', zegt Mia Bloom, een van de auteurs van het onderzoeksrapport. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger; deze cijfers zijn gebaseerd op de propagandakanalen van IS zelf, erkennen ook de auteurs.

De onderzoekers bekeken 89 foto's van kinderen en jongeren die tussen 1 januari 2015 en 31 januari 2016 werden verspreid via deze kanalen, met name Twitter en de berichtenapp Telegram. Uit de 89 gevallen werd een database samengesteld. Andere variabelen, zoals geboorte- en sterfplaats, de rol die het kind voor IS vervulde, en de leeftijd, werden achterhaald en aan de data toegevoegd.

Elk van de foto's werd geanalyseerd door drie codeurs, onafhankelijk van elkaar. Zo probeerden de onderzoekers de leeftijd van de afgebeelde kinderen zo betrouwbaar mogelijk in te schatten. De meerderheid van de 89 'kindmartelaren' werd tussen de twaalf en zestien jaar geschat.

Doodsoorzaak

Van de geanalyseerde gevallen stierf het grootste deel (39 procent) door met een auto of truck vol explosieven in te rijden op de vijand. Nog eens 33 procent van de kinderen en jongeren stierf als voetsoldaat. Andere doodsoorzaken waren zelfmoordaanslagen met bomgordels en deelname in militaire brigades. 'En slechts drie procent van de kinderen stierf in aanslagen gericht tegen burgers', voegt onderzoeker Bloom toe. Het overgrote deel van de kinderen stierf in Irak en Syrië.

De onderzoekers vonden verder dat de kinderen op de 89 foto's uit veertien verschillende landen komen, wederom vooral uit Irak en Syrië. De rest is deels afkomstig uit andere landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en deels uit westerse landen; één uit Frankrijk, één uit Australië en twee uit Groot-Brittannië. De nationaliteit werd in de propagandauitingen niet altijd expliciet genoemd, maar een Arabische naamstoevoeging, 'kunya', die soms wordt gebruikt als oorlogspseudoniem, kan in veel gevallen worden herleid tot de geboorteplaats. Zo wijst de naam 'al-Iraqi' op Irak en 'al-Lubnani' op Libanon.

Eerdere studies

Het is de eerste keer dat een dergelijke database, gericht op kindsoldaten, is samengesteld. De gegevens werden vergeleken met data van volwassen IS-strijders. Opvallend is dat IS de kinderen geen speciale rol toekent, maar hetzelfde werk laat verrichten als volwassen strijders.

En dat is belangrijk, zegt John Horgan, die aan het rapport meeschreef. 'Eerder onderzoek naar kindsoldaten liet vooral zien dat kinderen vaak een speciale rol vervullen, of puur voor propagandadoeleinden worden ingezet.' Kinderen vervangen niet slechts gesneuvelde volwassenen, zoals tot nu toe vaak werd aangenomen, aldus Horgan.

Horgan: 'Onze studie laat zien dat het probleem niet verdwijnt en dat we ons moeten inzetten voor de rehabilitatie en reintegratie van deze kinderen - voor zover dat nog kan. Dit zijn de terroristen van de toekomst, en tegen de tijd dat het zover is, bekommert niemand zich meer om ze.'

Het rekruteren van kindsoldaten is geen nieuw fenomeen. Hezbollah zet in Libanon veel tieners in, de Taliban leiden kinderen op tot zelfmoordterroristen en ook de Houthis in Jemen laten jongeren meevechten in de oorlog.

Een stil uit een video van propagandamedium Welayat Tarablos, vermoedelijk laat het IS-strijders in de Libische havenstad Sirte zien. Beeld afp
Een stil uit een video van propagandamedium Welayat Tarablos, vermoedelijk laat het IS-strijders in de Libische havenstad Sirte zien.Beeld afp
Meer over