Steeds meer kerkbranden in Indonesië

Het aantal kerkbranden in Indonesië vertoont de laatste jaren een duidelijk stijgende lijn. Dat blijkt uit een onderzoek waarvan de resultaten vrijdag zijn gepubliceerd door de Indonesische bisschoppenconferentie....

Van onze buitenlandredactie

AMSTERDAM

In de eerste twintig jaar van zijn onafhankelijkheid werden er zo goed als nooit kerkbranden gesticht in Indonesië - een in meerderheid islamitische natie, die de godsdienstvrijheid nadrukkelijk heeft opgenomen in zijn grondwet en in de staatsleer Pancasila. Pas in de roerige nadagen van president Soekarno brandden de eerste twee kerken af, zoals een hoogleraar van de christelijke Airlangga-universiteit in Surabaya onlangs verduidelijkte.

Sinds president Soeharto het heft in handen heeft, vertoont het aantal brandstichtingen, vernielingen en gedwongen sluitingen van kerkgebouwen echter een stijgende lijn. In de eerste tien jaar van diens Nieuwe Orde werden 46 kerken getroffen, in het tweede decennium 89, in het derde 132. Volgens de laatste gegevens in het rapport van de bisschoppen waren het er van 1 januari 1996 tot op heden alleen al 105.

Het dichtbevolkte Java - waar de meeste incidenten zich afspelen - werd in februari getroffen door een reeks brandstichtingen in kerken. In een poging de motieven van de daders te achterhalen, wendden de Indonesische media zich tot de bekendste politieke commentatoren. Die kwamen met verklaringen die varieerden van de traditionele afgunst op de vaak wat rijkere etnische Chinezen (die veelal katholiek zijn) tot een ongestructureerde uiting van frustratie over het gebrek aan politieke rechten en vrijheden in het algemeen en de armoedekloof in het bijzonder.

Juist vorige week heeft minister Tarmizi Taher van Godsdienstzaken aangekondigd dat een studiegroep van deskundigen, afkomstig uit verschillende geledingen van de samenleving, zich volgend jaar over de oorzaken van de onlusten zal buigen.

'Waarom niet direct? Dit bewijst toch wel hoe laag deze problematiek op de prioriteitenlijst staat', merkte dr. Paul Tahalele, voorzitter van het Forum voor Christelijke Communicatie, op bij zijn presentatie van de cijfers. Het door de politieke commentatoren aangevoerde arsenaal van mogelijke motieven en achtergronden is volgens hem 'uit de lucht gegrepen en onlogisch'. Hij verwees naar een uitspraak van de moslimleider Abdurrahman Wahid, die zou hebben gezegd dat er zeshonderd miljard rupiah (honderd miljoen gulden) is gespendeerd om de vernielingen op touw te zetten.

Meer over