Steeds meer gemalen krijgen rust

Steeds meer waterschappen bereiden zich voor op een periode waarin er geschaatst kan worden. Nadat maandag al de eerste gemalen werden stilgelegd, wordt dinsdag op veel meer plaatsen de stroming verminderd, zodat er een mooie ijsvloer kan groeien.

redactie

Zo maakte het Groningse waterschap bekend dat dinsdag de gemalen worden stilgezet en er vanaf woensdag een vaarverbod zal gelden. Zo'n zelfde vaarverbod geldt vanaf dinsdagavond in heel Friesland. Bovendien worden ook hier de gemalen uitgezet en zijn veel sluizen al sinds maandag uit.

Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen heeft zelfs een aantal werkzaamheden aan de Veerse Kreek en Vesten stilgelegd met het oog op de aanstaande schaatspret. Wel moeten schaatsers opletten op de plaatsen waar de werkzaamheden nog niet klaar zijn, zo waarschuwt het waterschap. Er kunnen namelijk palen en obstakels boven het ijs uitsteken, maar die worden gemarkeerd met linten en borden.

Het waterschap Reest en Wieden zette maandag al het gemaal A.F. Stroink stil en leidde enkele poldergemalen om, zodat in Overijssel het ijs kan gaan groeien. Ook in Brabant worden er al voorbereidingen getroffen.

Overigens moeten schaatsers wel opletten in de buurt van gemalen als het ijs dik genoeg is. Daar staat nog altijd stroming en daardoor slijt het ijs aan de onderkant. Dat maakt het dunner dan elders.

Bovendien kunnen op sommige plaatsen, zoals her en der in Groningen, de gemalen niet direct uit, omdat er nog te veel water afgevoerd moet worden. Dat komt door de regenval in december en begin januari. Toen was er zelfs sprake van hoogwater in de grote rivieren. Inmiddels is dat waterpeil weer flink gedaald, vandaar ook dat de stuw in de Nederrijn bij Driel dinsdagmiddag weer dicht kan, aldus Rijkswaterstaat.

Meer over