Stappen in de stad

Wandelaars mijden vanwege de MKZ-crisis massaal natuurgebieden en platteland. Maar in de steden kan volop worden gewandeld. Op beide paasdagen zijn niet alle VVV's open....

Modern Lelystad

De VVV in Lelystad (Stationsplein 186, 0320-24.34.44) heeft een wandelroute van vijf kilometer uitgezet met de eenvoudige naam 'Wandelen in Lelystad'. De route leidt langs opvallend moderne gebouwen, zoals het stadhuis en het station. De routebeschrijving kost ¿1,50 gulden. Met Pasen is de VVV dicht, op zaterdag open van 9 tot 15 uur.

Oud Alkmaar

Door de oude kern van Alkmaar loopt een wandelroute die leidt langs de Accijnstoren. Het is een van de kleinste torens van Nederland, die in 1924 moeiteloos vier meter kon worden 'verrold'. De routebeschrijving kost ¿3,50 en is te krijgen bij de VVV, Waagplein 2, tel. 072-511.42.84, op beide paasdagen open van 10 tot 14 uur.

Stadswandeling Amersfoort

De stadswandeling van Amersfoort leidt langs het geboortehuis van Mondriaan. Veel kunst is daar volgens de VVV niet te zien, maar de route voert ook langs monumenten, kerken en de beroemde land- en waterpoort. De routefolder kost ¿4,75 gulden. VVV Amersfoort: Stationsplein 9-11, 0900-11.22.364.

Beeldenroute Den Haag

Onverwacht actueel is de wandelroute 'Den Haag Sculptuur', die leidt langs koninklijke beelden en paleizen. En ook langs het onderkomen van Willem-Alexander aan het Noordeinde, dat 'W.A.' ooit voor een vriendenprijs kocht van zijn oma Juliana. De wandeling van ruim anderhalf uur is beschreven in een boekje met ook andere routes. Prijs: ¿7,50. VVV Den Haag (0900-340.35.05), Julianaplein naast Centraal Station, is beide Paasdagen open van 11-15 uur.

VOC-tocht Middelburg

'In de voetsporen van de VOC' heet de nieuwste wandeling door Middelburg. Zeeuwen houden daarbij rekening met slecht weer. Bij regen kan de wandelaar een dwarsstraat inslaan om de route in te korten, tipt de VVV. Wie de eventuele regen trotseert, ziet gebouwen en kaaien die aan de VOC herinneren. Wie dan nog energie over heeft, kan ook de andere stadswandeling van Middelburg doen: de Monumentenwandelroute. Een boekje met de twee routes kost ¿6,50. VVV Middelburg (Nieuwe Burg 42) is beide paasdagen open van 12-16 uur. Tel. 0118-65.99.00.

Puzzeltocht Delft

De VVV in Delft (Markt 83, 0900-335.38.88) heeft een puzzeltocht voor kinderen uitgezet. Hun speurzin wordt na afloop beloond door de VVV. Deelname: ¿4,50. Er is ook een infoboekje met onder meer een wandeling langs historische plekken. Prijs: ¿4. De VVV is beide paasdagen open van 11-15 uur

Vestingwandeling Maastricht

In Maastricht zijn niet alle vestingwerken gesloopt. Er zijn oude muren en een poort uit 1229 bewaard gebleven. Een wandelroute voert langs die resten en door het groen van de stad. Er zijn bijzondere muurplanten te bewonderen. De routebeschrijving kost ¿2 en is goed voor zeker twee uur lopen. De VVV Maastricht (Kleine Staat 1) is beide paasdagen open van 11-15 uur, tel. 043-325.21.21.

Monumentenroute Leeuwarden

Leeuwarden heeft een rijk verleden, dat is terug te vinden in de Monumentenroute. In twee uur kan de wandelaar alle monumenten en standbeelden bekijken. Het routeboekje kost ¿2,50. VVV Leeuwarden: Stationsplein 1, 0900-20.24.060.

Paaswandeling Groningen

Wie snel is, kan zich vandaag tot 12 uur nog melden bij de VVV Stad Groningen voor een wandeling-met-gids op tweede paasdag met als toegift een concert van het ensemble la Bella Francesina. De wandeling, die drie kwartier duurt, heet 'Midden in de eeuwen'. Deelname ¿12,50, kinderen ¿7,50. Aanvang: 13 uur, Peperstraat 22. Wie zich zonder reservering meldt, kan misschien nog meelopen, maar krijgt in elk geval een wandelkaart om de stad te verkennen. VVV: Ged. Kattendiep 6, 0900- 202.30.50.

Paleizenstad Assen

'Iemand zeide mij vooruit dat ik Assen eene stad van paleizen vinden zou. Dat is waar, in zooverre een schoon huis in Den Haag een paleis in Drenthe heten mag.' Dat schreef Gijsbert Karel van Hogendorp in 1819 na een bezoek aan Assen. 'De Stad der Paleizen wandeling' probeert het te bewijzen. De route is uit te breiden met een tocht door het Asser Bos. Routebeschrijving ¿2,50 gulden. VVV Assen: Marktstraat 8-10, 0592- 314.324.

Blauwvingerroute Zwolle

Eens was Zwolle zo rijk dat de inwoners blauwe vingers kregen van het geld tellen. De nieuwe Blauwvingerroute herinnert aan die tijd. Bij het routeboekje, dat ook in de boekhandel is te krijgen, is een pendel gevoegd. Volgens de VVV heb je dit instrument nodig om de weg te vinden in een stad vol sagen en legenden. Inclusief pendel kost de routebeschrijving ¿9,95. VVV Zwolle: Grote Kerkplein 14, 0900- 11.22.375.

Stadswandeling Deventer

De historische Stadswandeling is in 'Droomstad Deventer' de meest populaire route en voert door het schilderachtige Bergkwartier. Sommige huizen stammen uit de Middeleeuwen. Zondag en maandag is de VVV dicht, maar op die dagen is de routebeschrijving te krijgen bij restaurant Hans & Grietje, Brink 76, dat elke dag vanaf 11 uur open is. De brochure kost: ¿3,95. VVV Deventer: Keizerstraat 22, 0900-35.35.355

Historisch Arnhem

'Hij leidt langs de mooiste panden en plekken van Arnhem', zegt de VVV over de Historische Stadswandeling door Arnhem. Het routeboekje kost ¿3,50 en is op eerste en tweede paasdag te krijgen bij de VVV Servicepost aan het Kerkplein 1. De servicepost is met Pasen open van 12-17 uur, tel. 0900-202.40.75.

Centrumwandeling 's-Hertogenbosch

De wandeling door het centrum, daar wordt in Den Bosch het meest naar gevraagd. Volgens de VVV is de wandelaar verzekerd van een tocht langs de 'de leukste plekjes'. Voor wie meer rust wil, is er de Vestingwandeling over oude bastions. De routekaartjes kosten ¿3,50 per stuk. VVV 's-Hertogenbosch: Markt 77, 0900-11.22.334.

Meer over