Standpunten kabinet en RMS nog ver uiteen

De RMS-regering in ballingschap houdt vast aan haar eis om als enige Molukse organisatie met het kabinet te praten over de gevechten tussen moslims en christenen op de Molukken....

Donderdagavond had de RMS-regering aan minister Van Boxtel van Integratiebeleid moeten laten weten of ze alsnog akkoord zou gaan met een formeel gesprek waaraan ook andere Molukse organisaties zouden deelnemen. De RMS-regering liet toen niets horen.

Vrijdagochtend schreef RMS-leider Tutuhatunewa vervolgens toch nog een brief aan Van Boxtel. Daarin zegt hij vast te houden aan separaat overleg.

Kok reageerde vrijdag na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad op deze kwestie zonder de wetenschap dat de RMS alsnog had gereageerd.

De minister-president zei er weinig trek in te hebben om met alle organisaties apart te spreken 'en voor de hele week de agenda open te gooien'.

Van Boxtel zei na het kabinetsberaad dat de stoelendans inNederland nu eindelijk moet ophouden, en het vooral over de situatie op de Molukken moet gaan. De minister van Integratiebeleid gaat wel weer informeel met de RMS-regering in ballingschap overleggen over de voorwaarden voor een gesprek. Hij heeft de hoop nog niet helemaal opgegeven.

De RMS-regering claimt namens de Molukkers te spreken, in het bijzonder de jongeren die dikwijls emotioneel reageren als de gevechten op de Molukken hoog oplaaien. Naar aanleiding van de onrust onder de Molukse jongeren nodigde het kabinet hen twee weken geleden uit voor een gesprek.

Kok is bereid te spreken over de situatie op de Molukken. Maar hij heeft er weinig zin in om en passant de regering in ballingschap te erkennen door ze als enige Molukse gesprekspartner te aanvaarden.

Dat kan problemen opleveren met Indonesië, waartoe de Molukken behoren. Daarbij beschouwt het kabinet het aanvaarden van de RMS-regering als enige gesprekspartner ook als een toegeven aan de dreiging met geweld door Molukse jongeren in Nederland.

Meer over