Staking

Ik ben in beginsel geen tegenstander van stakingen en acties, indien deze een gerechtvaardigd doel dienen en indien deze middelen constructief worden aangewend....

De wijze waarop partijen in de (loon)geschillen met elkaar omgaan kan alleen maar leiden tot verdergaande verwijdering. Men schakelt 'onderhandelaars' in die de kunst van het onderhandelen al niet beheersen en zich ook nog eens op pad laten sturen zonder een mandaat, of in ieder geval zonder het vertrouwen van hun achterban. Als ze maar op tv komen.

De bonden en hun achterban schuwen het niet meer de grootste en zwakste groepen in onze samenleving, die met de conflicten niets te maken hebben, zo hard mogelijk te raken om maar gelijk te krijgen.

Meer over