Stakingsgolfje in haven Rotterdam 'uit traditie'

Het stukgoedbedrijf Hanno was vrijdag het slachtoffer van een stakingsgolfje dat door de Rotterdamse haven glijdt. Een groepje ontslagen werknemers van Multi Terminals Waalhaven trekt langs verschillende bedrijven om daar de werknemers op te roepen het werk voor korte tijd neer te leggen....

Van onze verslaggever

ROTTERDAM

De directie van Hanno en de voormalige MTW-werknemers verschillen van mening over het aantal stakers. Van de middagploeg van ruim 100 man hebben volgens directeur H. van der Woord 40 man het werk voor drie uur neergelegd. Volgens B. Voogt, één van de actievoerders, staakten 90 werknemers en gingen 20 'baasjes van Hanno' aan het werk.

Voogt zegt: 'Sommigen beweren dat er geen solidariteit meer is in de haven. Wij laten zien dat die er wel is. ECT is één van de moeilijkste bedrijven voor een werkonderbreking en zelfs daar lukt het.' De voormalig MTW or-leden zijn naar de rechter gestapt om hun ontslag aan te vechten, maar Voogt vindt dat het conflict in de haven door werkonderbrekingen moet worden uitgevochten en niet bij de rechter. 'Dat is traditie', stelt hij.

Hanno-directeur Van der Woord vindt de werkonderbreking 'een beetje onterecht'. Het is 'buiten proporties' dat vier voormalig werknemers van MTW bij andere bedrijven tot staking oproepen. 'Het goede weer heeft er vast aan bijgedragen dat een werkonderbreking in goede aarde viel', veronderstelt de directeur.

Een deel van de stakers bij Hanno was werknemer van de Rotterdamse havenpool SHB. De werknemers van SHB staan in de haven bekend als militant.

Directeur G. Krul van MTW ontsloeg twee weken geleden vier leden van de ondernemingsraad. De werknemers hadden hem in een vergaderzaal opgesloten en volgens de directeur werden hij en zijn familie bedreigd. Onder de ontslagenen bevonden zich or-voorzitter Voogt en or-secretaris L. Linnenbank.

De voormalige MTW'ers trekken de afgelopen weken voortdurend door de haven om werknemers tot actie aan te zetten. Bij de containeroverslagbedrijf ECT hebben werknemers een paar keer de pauze verlengd met een half uur of een uur.

De ondernemingsraad van MTW ging eerder akkoord met de sluiting van het zwaar verlieslijdende stukgoedbedrijf. Daarbij worden de werknemers van het bedrijf ondergebracht bij het zusterbedrijf Seaport of zij krijgen een passende baan elders in de haven aangeboden. De or kwam echter twee weken geleden tot de conclusie dat de werknemers geen 'passende baan' kregen. Werknemers in de dagdienst zouden een baan aangeboden krijgen met veel werk in het weekeinde. Hun boosheid uitten zij toen door directeur Krul in een vergaderzaal vast te houden.

Meer over