‘Stadsgoed neemt geen particulier geld aan’

Directeur ontkent dat woningcorporatie 70 miljoen leent van een zakenman om diens panden op het Damrak te kopen...

Van onze verslaggever Willem Beusekamp

‘De heer Barazani mag ons honderd keer een lening aanbieden, we zullen hem niet aannemen’, zegt Frank Bijdendijk, directeur van Stadgenoot, de nieuwe naam van een van de grootste woningcorporaties van Amsterdam.

Bijdendijk (64) reageert nogmaals op de stellige bewering van de Israëlische zakenman Asaf Barazani dat de verkoop van diens panden op het Damrak voor het leeuwendeel door hem zelf wordt gefinancierd.

Volgens Barazani verstrekt hij aan NV Stadsgoed, een dochter van Stadgenoot, tegen 8 procent een lening van 70 miljoen euro. Stadsgoed zelf zou hem cash 30 miljoen euro betalen. In totaal derhalve 100 miljoen euro voor de vijftien panden van de Israeliër op de rode loper van de hoofdstad.

Bijdendijk: ‘Stadsgoed kàn juist helemaal niet met particulier geld worden gefinancierd. Dat druist volstrekt in tegen de bedrijfsfilosofie, waarin het behoud en herstel van de unieke en waardevolle binnenstad centraal staan. Nog afgezien van het feit dat de gemeente het nooit zou pikken als Stadsgoed financieel afhankelijk zou zijn van een particulier. Anders gezegd, we willen de financiering schoon houden en belangenvermenging voorkomen. Zoals de heer Barazani het voorstelt, zou de deal dus helemaal niet doorgaan.’

Bijdendijk heeft geen idee waarom Barazani volhoudt dat er sprake zou zijn van een grote en dure lening aan Stadsgoed. ‘Je kunt ernaar gissen, maar in de vele jaren dat ik dit werk doe heb ik geleerd dat er soms geheel andere motieven meespelen dan je aanvankelijk dacht. Zijn verhaal is voor ons overigens wel aanleiding om de deal nu snel af te wikkelen. De druk moet er vanaf. Ik hoop dat het volgende maand rond komt.’

Klopt het overnamebedrag van 100 miljoen?

‘Ik zeg daar helemaal niets over. Ik kan wel bevestigen dat het de grootste aanschaf in een keer is die ik bij ons ooit heb meegemaakt. Het is duidelijk dat Stadsgoed het niet zelf kan betalen. Stadgenoot zal moeten bijspringen en op zijn beurt bankleningen moeten opnemen, want het gaat veel geld kosten.’

Vorig jaar kocht Stadsgoed seksexploitant Charles Geerts uit voor 25 miljoen euro. De gemeente Amsterdam sprong bij met 15 miljoen euro, ter compensatie van mogelijk exploitatieverlies. Volgens Bijdendijk doet de gemeente dit keer financieel niet mee, hoewel het ‘zeker twintig tot dertig jaar’ zal duren voordat de panden van Barazani winstgevend zullen zijn.

Bijdendijk: ‘Het is een proces van lange adem. Net zoals we aan de Geldersekade of de Vijzelstraat hebben gedaan, moet je stap voor stap en heel zorgvuldig te werk gaan met het opknappen en restaureren, een heel normaal verhaal in de vastgoedwereld.’

Wat gaat er met de panden op het Damrak gebeuren?

‘Ik zeg niets nieuws als ik er op wijs dat het Damrak, de entree van de hoofdstad, hard toe is aan sanering. Het is van het grootst mogelijke belang dat het Damrak weer allure krijgt, een kwaliteitsuitstraling. Dat gaan we doen in nauw overleg met de gemeente en met de buren, zoals de Beurs van Berlage en de Bijenkorf.’

Meer over