Stadhouder

Koos Nuninga veronderstelt in zijn ingezonden brief (23 juli) dat in de Republiek der Verenigde Nederlanden de Staten-Generaal de stadhouders benoemde....

Het resultaat was dat de stadhouderloze tijdperken per gewest verschillen (alleen Friesland heeft altijd een stadhouder gekend) en dat met name in Groningen en Drente niet steeds een Hollandse stadhouder werd benoemd, maar vaak de Friese.

Stadhoudersbenoemingen waren bij uitstek onderwerp van politieke discussie. Voor een aantal stadhouders geldt overigens dat zij op zo jonge leeftijd werden benoemd, dat de functie jarenlang moest worden waargenomen, meestal door de moeder.

Meer over