Staatssteun 73 mln voor falende zorginstellingen

Zorgautoriteit komt op verzoek van de Volkskrant met lijst...

Utrecht De overheid heeft de afgelopen tien jaar ruim 73 miljoen euro gestoken in 34 zorginstellingen die na wanbeheer in financiële problemen waren gekomen. Falende zorgbestuurders zijn, ondanks een wetswijziging, nauwelijks persoonlijk aansprakelijk te stellen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die namens het ministerie van Volksgezondheid het geld toekent, stelde op verzoek van de Volkskrant een lijst op van de instellingen en de steunbedragen. Over twee weken beslist de NZa over toekenning van het recordbedrag van 29,5 miljoen euro dat de IJsselmeerziekenhuizen hebben aangevraagd.

De Zorgautoriteit weigerde aanvankelijk de gegevens vrij te geven, omdat publicatie twijfels zou oproepen over de kwaliteit van betrokken organisaties, waardoor zij minder kans zouden hebben er bovenop te komen. De Volkskrant verkreeg de lijst na tussenkomst van de rechter. De NZa heeft besloten de namen voortaan vrij te geven. ‘Transparantie wordt belangrijker en het betreft gemeenschapsgeld’, aldus een woordvoerster.

De NZa kende de hoogste bedragen toe aan psychiatrisch centrum Vijverdal (2005, 9,6 miljoen) en gehandicapteninstelling Zuidwester (2008, 9,5 miljoen). De overige steunbedragen varieerden van 136.000 tot ruim 7 miljoen euro. Bijna de helft van de instellingen zijn verpleeg- of verzorgingshuizen. Alle zorgorganisaties wisten door de reddingsactie een faillissement af te wenden.

Gesprekken met betrokkenen en raadpleging van de jaarverslagen maken duidelijk dat mismanagement meestal de oorzaak is van de moeilijkheden. Bestuurders zijn incapabel, maken onderling ruzie, de administratie en de bedrijfsvoering zijn niet op orde. Vaak moeten dure interim-bestuurders de zaak weer vlot trekken.

Tot nu toe is het onmogelijk gebleken zorgbestuurders te laten opdraaien voor de geleden verliezen. Uit jurisprudentie blijkt dat zij alleen aansprakelijk kunnen worden gesteld als zij aantoonbaar ernstig verwijtbaar hebben gehandeld.

Sinds twee jaar hebben cliëntenraden die wanbeheer vermoeden het recht om de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof om een onderzoek te vragen. Maar zij moeten om de rechtsgang tegen het bestuur te financieren aankloppen bij datzelfde bestuur. Directeur Yvonne van Gilse van de Landelijke Organisatie van Cliëntenraden vindt dat het ministerie een fonds moet instellen.

Meer over