Staatsrecht kent geen fracties, alleen individuele Kamerleden

De ingezonden brieven van maandag 12 december.

Redactie
Louis Bontes werd in 2013 uit de Tweede Kamerfractie van de PVV gezet en ging verder als eenmansfractie. Beeld anp
Louis Bontes werd in 2013 uit de Tweede Kamerfractie van de PVV gezet en ging verder als eenmansfractie.Beeld anp

Brief van de dag: fracties bestaan niet in het staatsrecht

Het is goed om straks na de verkiezingen de situatie te regelen die ontstaat als Kamerleden hun fractie verlaten ('Kamer neemt 'zetelrovers' rechten af'. Ten eerste, 8 december). Gemakkelijk zal het niet zijn.

Het staatsrecht kent eigenlijk geen fracties, alleen individuele Kamerleden. Wel kent de Kieswet gezamenlijke lijsten van kandidaten, waartussen de zetels na verkiezingen worden verdeeld. De mensen die gekozen zijn op die lijsten verenigen zich als nieuwe leden vervolgens tot een fractie.

Het bestaan van zulke groepen maakt het werk in de Kamers een stuk gemakkelijker. Met 150 of 75 eenlingen valt niet te werken. Om die reden verschaffen de Kamers aan fracties bijzondere faciliteiten: met name een vergaderkamer, en geld voor ondersteuning voor het functioneren van de fractie.

Het is denkbaar dat de Kamers straks bepalen dat die faciliteiten voortaan alleen zullen gelden voor groepen leden die zich al aan de kiezers als groep hebben gepresenteerd, meestal als partijen met leden (dit met uitzondering van de PVV). Treedt een lid uit zijn fractie, dus uit de groep die zich als zodanig aan de kiezers heeft gepresenteerd, dan kunnen de Kamers beslissen om geen fractiesteun aan dat lid, of die leden, te verlenen.

Iets anders is de steun die de Kamers, daarnaast, ook aan de individuele leden geven: met name een werkkamer en geld voor persoonlijke ondersteuning.

Treedt een lid uit zijn fractie, en bedankt hij niet voor de Kamer, dan moet hem of haar mijns inziens deze persoonlijke ondersteuning gegeven blijven worden.

Alle Kamerleden zijn immers gelijk.
Erik Jurgens, oud-lid van de Tweede en van de Eerste Kamer, Amsterdam

Wilders geen minister

Ik ben maar een eenvoudig civiel jurist, maar bij mijn weten zijn de artikelen 137c en d Wetboek van Strafrecht waarvoor Wilders is veroordeeld (aanzetten tot discriminatie) misdrijven.

Een veroordeling voor een misdrijf wordt aangetekend in de justitiële documentatie. Zo'n aantekening leidt tot het niet verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Voor talloze functies, waaronder zeker het ministerschap, is zo'n VOG vereist. Met een 'terugkijktermijn' van 10 jaar, zijn we dus tot zeker 2026 verlost van het idee dat Wilders minister (-president) zou kunnen worden.

Hebben we dat ook weer gehad!
Guido Bamberg, Nieuwegein

Grunberg en Afghanistan

In zijn Voetnoot van 10 december verwijst Arnon Grunberg naar een artikel van Carlotta Gall in de New York Times, waarin zou staan dat de oorlog in Afghanistan 150 biljoen dollar heeft gekost.

Ik heb het artikel er even op na geslagen. Het begint met de zin: 'Fifteen years, half a trillion dollars and 150,000 lives since going to war, the United States is trying to extricate itself from Afghanistan.'

'Half a trillion' is 500 miljard dollar: een hoop geld, maar toch een stuk minder dan 150 biljoen dollar. (1 biljoen = 1000 miljard)

Grunbergs conclusie dat we terug bij af zijn, kan bewaarheid worden als de Taliban Afghanistan weer helemaal weten te veroveren met het geld dat onder meer uit Saoedi-Arabië binnenstroomt, maar in een artikel dat dezelfde Carlotta Gall op 1 oktober in de New York Times publiceerde, betoogt ze juist dat vooral het geld dat aan reconstructie is besteed (113 miljard van de door de VS gespendeerde 500 miljard dollar) zeer goed besteed is geweest.
Johan Bel, Haarlem

Populisme

Annieke Kranenberg, de ombudsvrouw van de Volkskrant, gebruikt een halve pagina (Ten eerste, 10 december) om uit te leggen dat de term 'populistisch' niet negatief bedoeld is. Het is slechts de 'neiging om zich te richten naar de massa van de bevolking'.

Ik daag haar uit ook een halve pagina te gebruiken om uit te leggen dat de term 'regentesk' niet negatief bedoeld is. Het is slechts de 'neiging om de uitslag van verkiezingen aan je laars te lappen, je mandaat te overschatten, vier jaar lang deals te sluiten met andere politici en niet-referendabele verdragen te sluiten met het buitenland waar de massa niet om heeft gevraagd'.

Lijkt me een hele klus.
Eric Holleman, Voorschoten

Lekker breien

De brief van Florian Willemsen (14 jaar) over zijn verfoeide breiplicht op de basisschool (O&D, 10 december), roept een soortgelijke herinnering bij mij op.

Maar bij ons in de jaren '50 was het nog erger: de jongens mochten lekker timmeren, wij meisjes moest sokken breien. Vreselijk! Laten we in die hele gendergelijkheidsdiscussie niet vergeten dat er een grote overlap is tussen eigenschappen en behoeftes van meisjes en jongens.
Valentine Cobben, Venray

Wel Stones, geen Barry Gibb

Het nieuwe album van de Rolling Stones wordt uitgebreid besproken. Prima. Barry Gibb timmert ook al sinds de 60-er jaren aan de weg.

De Bee Gees zijn na het disco-tijdperk verguisd en waren niet 'cool'. Maar dat neemt niet weg dat zij voor en na die tijd goede muziek hebben laten horen. Het is heel bijzonder dat Barry Gibb op 70-jarige leeftijd met een nieuw album komt met geheel nieuw werk. Waarom helemaal geen aandacht voor deze topprestatie?
Corry Siahaya-Van Nierop, Moordrecht

Meer over