Staatsbedrijf Twinning verstikt private firma's

Twinning wil zo snel mogelijk worden geprivatiseerd opdat de kritiek op dit overheidsinitiatief verstomt. Dit stimuleringsfonds voor jonge technologiebedrijven is driftig aan het uitbreiden en loopt daarbij commerciële bedrijven voor de voeten....

Van onze verslaggever Lucas van Grinsven

Directeur Michiel Westermann van Twinning denkt aan verkoop of een beursgang, maar stelt als voorwaarde dat de overheid tenminste zijn investering van negentig miljoen gulden moet terugverdienen. 'Ik denk dat dit binnen een jaar of twee het geval zal zijn, en dan zijn we af van het gelazer (de kritiek, red.).'

Twinning is in tegenstelling tot de grote investeringsclubs gespecialiseerd in piepjonge technologie-bedrijven, en helpt die starters tevens aan betaalbare hulp van adviseurs. Het is opgezet naar een idee van Roel Pieper die oud-minister Hans Wijers van Economische Zaken zo ver kreeg om negentig miljoen te pompen in het project. Daarmee is EZ volledig eigenaar van Twinning.

Het overheidsproject is inmiddels een geduchte concurrent van privé-investeerders, stelt Gerard van Vliet. Hij is vice-voorzitter van PartInvest, een vereniging van enkele honderden informele beleggers. 'De informal investor pist naast het potje.'

Maar de business angels (bedrijfsengelen) hebben ook baat bij Twinning. Een bedrijf beginnen is weer 'in', en dat is mede te danken aan Pieper, Westermann en consorten, zegt Jeroen Mol, die met GorillaPark een soort Europese Twinning is begonnen. 'Hoe meer initiatieven, hoe groter de markt.'

Hij en de andere commerciële partijen hebben vooral kritiek op de annexatiedrift van directeur Westermann. Deze wil elders in Europa eveneens Twinnings neerzetten. Ook lobbiet hij voor uitbreiding van Twinning naar andere sectoren, zoals biowetenschappen. Tenslotte wil Westermann Twinning tot spil maken voor alle startende ondernemers in Nederland.

Met die spilfunctie lijkt Westermann zijn hand te overspelen. Op de nog afgeschermde website www.i4tech.org wordt onder meer het ministerie van Economische Zaken genoemd als initiatiefnemer van deze nationale toegangspoort voor ondernemers. Daarvan is echter geen sprake. 'We zijn nog stevig in gesprek', aldus EZ. 'We zullen vragen ons eraf te halen.' Westermann meldt dat dit zal gebeuren.

Er zijn al tientallen toegangspoorten waar startende ondernemers advies kunnen krijgen en contacten kunnen leggen met bijvoorbeeld geldschieters. Deze worden merendeels onderhouden door commerciële partijen die niet zitten te wachten op een overheidsconcurrent. Zo bestaat www.beursplein3.nl al anderhalf jaar, opgezet door Nebib dat starters en financiers koppelt.

PartInvest opent binnenkort eveneens een toegangspoort op www.partinvest.nl. Zelfs de allang bestaande overheidsdienst Syntens, die starters helpt met het opzetten van hun bedrijf, heeft een www.innovatieweb.nl.

'Ideeën worden geannexeerd door Twinning. Je kunt je afvragen wat de toegevoegde waarde is van zo'n portal als i4tech', zegt Jeroen Mol. Nils de Witte van Nebib wijst op belangenverstrengeling: 'Twinning is een investeringsmaatschappij die vrijblijvend advies geeft? Kom nou.'

Westermann verwerpt de kritiek. Hoe komt het dat de talloze starters-websites zo weinig vrucht dragen, vraag hij retorisch. 'Er liggen talloze patenten en technologiëen onder te stoffen. Ik wil daar een zwengel aan geven.' Dus zoekt hij extra geld, heeft hij ING-bestuurder Alexander Rinnooy Kan gestrikt als voorzitter van i4tech en vindt hij dat 'de overheid moet dwingen om ieder starters-initiatief verplicht bij i4tech te melden'. Om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden wordt het technostartersplatform formeel gescheiden van Twinning.

Meer over