Nieuws

Staat betaalt schadevergoeding aan journalist Ans Boersma na deportatie uit Turkije

De Nederlandse staat betaalt een schadevergoeding aan journalist Ans Boersma. De correspondent werd begin 2019 gedeporteerd uit Turkije als gevolg van een informatieverzoek van het Openbaar Ministerie aan de Turkse autoriteiten. De journalist werd daarin gelinkt aan een terrorismeonderzoek dat betrekking had op haar ex-vriend.

Ans Boersma Beeld Kiki Groot
Ans BoersmaBeeld Kiki Groot

Als gevolg van die actie heeft Boersma een inreisverbod voor zes jaar in Turkije en is zij haar werk voor onder meer het Financieel Dagblad en Trouw kwijtgeraakt. De journalist heeft de Nederlandse staat en het OM aansprakelijk gesteld voor onder meer misgelopen inkomsten, reputatieschade en immateriële schade. Het precieze bedrag van de schikking wordt vanwege een geheimhoudingsclausule niet bekendgemaakt. Het OM wil niets kwijt over de inhoud van de schikking. Boersma zegt dat ze tevreden is met het bedrag.

Volgens Boersma heeft justitie onzorgvuldig gehandeld, door onnodig om inlichtingen te vragen in Turkije. ‘Ik was vlak voor mijn arrestatie in Istanbul nog in Nederland. Ze hadden me bij vragen ook gewoon kunnen bellen.’ Volgens haar had het OM kunnen weten dat zo’n informatieverzoek in Turkije naar een journalist onherroepelijk tot problemen zou leiden.

Werkwijze OM aangepast

In een brief aan journalistenvereniging NVJ heeft het OM eerder laten weten dat de werkwijze van justitie als gevolg van deze casus wordt aangepast. Als justitie in het buitenland navraag wil doen naar een journalist, mag dat voortaan alleen met goedkeuring van de hoofdofficier van justitie en enkel nadat de landelijke leiding van het OM is ingelicht.

Ans Boersma is zelf nooit verdachte geweest in het terrorismeonderzoek, maar staat donderdag wel terecht in Rotterdam wegens valsheid in geschrifte. Zij zou volgens justitie in 2014 valse gegevens hebben verstrekt bij de aanvraag voor een (nooit verstrekt) toeristenvisum voor haar toenmalige Syrische vriend. Boersma ontkent te hebben geweten dat zijn gegevens niet klopten. ‘Ik vertrouwde op wat hij toen vertelde. Ik zat niet als een detective in die relatie.’