Staartdeling is weer cool in nieuw oud rekenboek

In het voorjaar van 2009 verschijnt een nieuw boek vol oude rekenmethoden. De vorige maand opgerichte Stichting Goed Rekenonderwijs brengt het in eerste instantie op internet uit, in afwachting van concrete belangstelling van educatieve uitgevers....

Robin Gerrits

‘Kinderen kunnen gewoon niet meer rekenen als ze van school komen’, zegt Van de Craats. ‘Daar moet echt snel wat aan gebeuren.’ Volgens Van de Craats schuilt het geheim van de methode die de stichting voorstaat in helderheid en systematisch oefenen en herhalen.

Staatssecretaris Dijksma houdt momenteel de bestaande rekenlesmethoden, die meestal ‘realistisch rekenen’ worden genoemd (naar onderdelen waarbij sommen verpakt zijn in praktische situaties) tegen het licht. Aanleiding vormen onderzoeken waaruit blijkt dat rekenprestaties van kinderen dalen, vooral het cijferen.

Volgens Van de Craats concentreren de eigentijdse rekenmethoden zich nogal eens op de verkeerde dingen en zijn ze chaotisch opgebouwd. ‘Voor de vier basisbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen worden allemaal onhandige tussenvormen bedacht, waardoor ze hoogstens nog toepasbaar zijn op kleine getallen. Er wordt gezegd dat ze nu beter begrijpen wat ze doen, maar daarvan is ook geen sprake.’ Ook gelooft hij niet in het verweer dat kinderen voor cijferen toch een calculator hebben: ‘Daarmee kunnen ze ook niet goed werken.’

Daarom wordt in de nieuwe oude methode, ontwikkeld door twee ervaren onderwijzers Arjen de Vries en Piet Terpstra, de staartdeling volop in ere hersteld. ‘En ook het rekenen met breuken en het metrieke stelsel’, zegt Van de Craats, ‘het hele oude repertoire.’

In het comité van aanbeveling van de stichting zitten tal van hooggeleerde heren en dames, onder wie Nico Frijda, Gerard ’t Hooft, Vincent Icke en Henriëtte Maassen van den Brink.

Meer over