St. Brigidakerk (rk), Noorbeek

De patroonheilige van Noorbeek is een Ierse en heet St. Brigida. Wanneer ziekte het vee treft, roepen katholieke boeren haar aan....

De enorme kaalgeplukte den bij de ingang van de Brigidakapel is de 368ste op rij. Telkenjare, op de tweede zaterdag na Pasen, verrijst een nieuwe boom, opgetrokken met louter mankracht. In het kapelletje (uit 1772) rust een rund aan de voeten van het Brigidabeeld (uit 1978). Er hangt de geur van kaarsen, er staan wat kunstbloemen en een doopvontje. In het altaartje zijn delen van een communiebank te herkennen. Noveenkaarsen kosten vier euro.

De kapel grenst aan de koorkant van de kerk, die op zijn beurt omkranst wordt met oude grafkruisen en -zerken. Het oudste kruisje, zonder opschrift, is van rond 1500. 'Bidt God voor syne siele', vraagt een steen uit 1626, die in een muurtje is gemetseld. Bij de trap naar de kerk staat een stenen Christusbeeld, Rex sum ego, dat herinnert aan het gouden priesterfeest van pastoor C.J. Eygelshoven in 1921 en aan dankbare parochianen.

Wat maakt de Brigidakerk tot een opvallende kerk? Dat is de sfeer die er hangt. Een aangename sfeer van een verleden toen normen en waarden nog tot de dagelijkse omgang behoorden, een sfeer die als een weldoend meiregentje neerdaalt op de bezoeker.

Alles is binnen in balans. De drie neobarokke altaren in wit en bladgoud. Het vergulde draaitabernakel waarboven de kruisiging, in 1752 geschilderd door de Luikenaar Olivier Pirotte. De beelden tegen de pilaren en op de zijaltaren. De eiken biechtstoelen. De gebrandschilderde ramen. De 24 kerkbanken waarvan eentje met de inscriptie 'N.J. de Warrimont anno 1729'. De kruiswegstaties van twee eeuwen terug.

De enige die niet in balans is, is Simon van Cyrene op de achtste statie, die over twee linkerbenen blijkt te beschikken!

En dan is er natuurlijk nog het orgel, halverwege de 19de eeuw gebouwd door de Duitser Wilhelm Koulen. Voor zover bekend is dit het enige overgebleven orgel van Koulen, die er 3200 franken voor kreeg plus het afgedankte instrument. Zo bijzonder is de klank dat het een plaats kreeg op een cd met historische Limburgse orgels. Ook zijn 's zomers concerten in de kerk.

De historie van de Brigidakerk gaat terug tot rond 1000 toen hij als Romaans gebouw begon. Geleidelijk, naarmate de eeuwen vorderden, werd de kerk gotisch, kreeg hij spitsbogen en begon hij Maasland-trekjes te vertonen. Wie zijn ogen goed de kost geeft, vindt nog allerlei sporen terug van oude, oudere en nóg oudere stenen en stijlen. En vanzelf komt hij ook terecht in een kleine expositieruimte naast de ingang, waar kerkschatten zijn uitgestald zoals missalen, monstransen, gewaden, beeldjes, wierookvaten en een paaskaars.

Meer over