St. Adriaanskerk, Dreischor

Dreischor, op Schouwen-Duiveland, heeft nog de tijd gekend dat zes priesters in de St. Adriaanskerk nodig waren om de talloze altaren te bedienen....

De altaren zijn er niet meer en toch lijkt de tijd in en rond de kerk te hebben stilgestaan. Zeelands mooiste ringdorp is al een eeuw of zeven ringdorp en natuurlijk werd er gebouwd en afgebroken en vernietigd en gerestaureerd, maar die unieke sfeer in het dorpshart liet zich niet wegjagen. Een rondje om de kerk is hier nog een ongerepte attractie die bovendien gratis is.

Wat is een ringdorp? Simpel: de kerk staat centraal, op een cirkelvormige brink met daaromheen een smalle gracht, en met aan de ring dorpshuizen én - in het geval van de vroegere heerlijkheid Dreischor - ook het schilderachtige raadhuis uit 1637. De leilinden en de gazons binnen de gracht droegen er toe bij dat Dreischor in 2001 tot Europa's groenste dorp werd uitgeroepen.

De inwoners zijn Dreisenaars of Dreisters of eventueel Dereisters. De geschiedenis van hun dorp is in de kerk op grote fotopanelen terug te lezen. Überhaupt valt er veel te lezen in de Adriaanskerk. Zo blijft in de fascinerende, barokke grafkapel geen detail van de twee grafmonumenten onvermeld. Wat mooi meegenomen is voor iemand die niet vertrouwd is met grafsymbolen. Die niet zelf kan bedenken dat een gevleugelde zandloper - aan de ene kant een vogelvleugel, aan de andere kant een vleermuisvlerk - voor tijd en vergankelijkheid staat, voor dag en nacht, en dat de slang die om de zandloper heen in zijn eigen staart bijt de cirkelgang van het leven symboliseert. Of die niet weet dat een omkranst doodshoofd het teken is van de dood als overwinnaar.

De grafkapel met haar door engelen bevolkt plafond zou in een Italiaanse kerk niet uit de toon vallen. Hier, in dit uiterst sobere gebouw, trekt zij alle aandacht naar zich toe.

Monument één - van beeldhouwer Nicolaas Seunties - herdenkt de broers Cornelis en Jan Ockerse. De eerste was in de 18de eeuw schepen van Zierikzee, de tweede was burgemeester in diezelfde plaats en tevens Heer van Dreischor. Hij kocht de heerlijkheid in 1704 voor 12.300 gulden. Beide broers zijn als medaillon vereeuwigd, geflankeerd door twee maagden, Justitia en Constantia.

Weelderiger nog is het altaar ter ere van mr. Pieter Mogge, in leven enige (en ongehuwde) erfgenaam van Jan Ockerse, een vermogend man die schepen van Zierikzee was, afgevaardigde van de Staten-Generaal en lid van de Rekenkamer. Hij liet naar schatting anderhalf miljoen gulden na. Zijn uitvaart plus het monument van steenhouwer Matthijs van Norgen kostte bijna 21 duizend gulden.

Ook Mogge wordt terzijde gestaan door twee dames: Prudentia (voorzichtigheid) en Frugalitas (matigheid), volgens de overlevering twee deugden van de overledene. Mars en Venus houden zijn portret vast.

Overigens staan we hier voor schijnsarcofagen. De stoffelijke resten rusten in de grafkelder onder de kapel.

Meer over