Spreekuur

Op weg naar de nieuwe zorgverzekering beantwoordt de Volkskrant vragen van lezers. Vandaag: waarop moet je letten bij een overstap?...

Al ruim 10 procent van de bevolking heeft een nieuwe zorgverzekeraargekozen, meldt RTL-Nieuws deze week. Ander onderzoek laat zien dat tot dehelft van de Nederlanders een overstap overweegt. De speurtocht naar eennieuwe verzekering vergt doorzettingsvermogen en speurdrift. Daarom wathandreikingen voor hen die nog moeten beginnen.

Eerst de basisverzekering. Hierin is ongeveer 90 procent van de zorg ineen ziekenhuis of bij de huisarts in Nederland geregeld. Debasisverzekering is verplicht voor iedere Nederlandse ingezetene. Enkeletips:

Ga goed na of je een naturapolis wilt, waarbij de zorgverzekeraarbepaalt naar welke arts of zorgverlener je kunt gaan, of liever eenrestitutiepolis, waarbij je zelf mag bepalen naar wie je gaat, met hetrisico dat je de gemaakte kosten soms niet volledig vergoed krijgt. Kijknaar de langere termijn. Nu hebben vrijwel alle 'zorgers' en ziekenhuizencontracten met de meeste verzekeraars, waardoor patienten vrijwel overalterecht kunnen. Dit kan veranderen omdat zorgverzekeraars kwaliteitseisengaan stellen en niet langer met matig of slecht presterende artsen in zeewillen gaan.

Reken goed door of een eigen risico (en daarmee een lagere prijs voorde basispremie) de moeite waard is. Het maximaal te behalen voordeel opjaarbasis is iets meer dan 260 euro bij een eigen risico van 500 euro. Eénkeer een botbreuk en het voordeel is weg.

Buiten het basispakket vallen extra's als een groot deel van detandartsenzorg voor volwassenen, de alternatieve geneeswijzen en delen vande fysiotherapie. Tips voor het kiezen van een aanvullende verzekering:

Laat offertes van verzekeraars en internetsites die vergelijkingenbieden in eerste instantie links liggen.

Inventariseer eerst voor jezelf (of voor je gezin) welke behoeften jehebt naast het basispakket.

Houd daarbij in het achterhoofd dat dit jaar vrijwel alle verzekeraarsde medische toelatingstoets ook voor de aanvullende verzekeringen hebbenlosgelaten. Dit is waarschijnlijk een eenmalige kans om zonder screeningtot 'moelijke' verzekeringen te worden toegelaten.

Denk daarom vooruit: welke risico's loop ik over tien of twintig jaar?

Ga pas wanneer de precieze verlangen op papier staan naar een, liefstonafhankelijke, website die (prijs)vergelijkingen tussen verzekeraarsmaakt. Kijk eerst in hoeverre je huidige verzekering aan dit lijstjevoldoet.

Wees niet boos als in pakketten ook dingen zitten waaraan je geenbehoefte hebt. Zoals kraamzorg, terwijl je de zestig al bent gepasseerd.Dat is uit solidariteit om de zorg betaalbaar te houden.

Pas op dat je niet onbedoeld een nieuwe verzekering afsluit, terwijlje denkt alleen een offerte aan te vragen. Het kost tijd en geld zo'nmisverstand recht te zetten.

Leonoor Meijer

Meer over