Sportieve prikkel voor bestuurders met lef

Drie genomineerden strijden dit jaar om de titel Sportgemeente van het jaar: Den Bosch, Weert en Delft. In deze steden staat sport aan de basis van maatschappelijke innovatie.

DELFT - De sportieve prikkel van gezonde sportclubs heeft nieuw leven door de industriestad van weleer gejaagd. In Delft staat 'PEP', Private en Publieke Samenwerking, voor een maatschappelijk consortium dat de sport breed inzet als maatschappelijk bindmiddel.

Waar buurthuizen - zeven van de vijftien - zijn gesloten, ontwikkelen sportclubs zich als aanjagers van een nieuwe samenwerking tussen verschillende sociale sectoren. 'Sport is bij ons de drijvende kracht bij maatschappelijk innoveren', zegt wethouder Raimond de Prez. 'We leggen sportclubs niets op, we stimuleren en helpen om zaken in ons beleid te bundelen.'

Tot dusver maakten ze in Delft van maatschappelijke problemen aparte analyses en bedachten ze aparte oplossingen. 'Nu zien we dat we het handiger en efficiënter kunnen aanpakken. De vraag is alleen hoe krijg je partijen bij elkaar? Dan blijkt de sport het beste middel voor het creëren van sociale ontmoetingsplaatsen zonder gescheiden circuits.'

Om problemen op te lossen moet de overheid zich aansluiten bij het maatschappelijk initiatief, zegt De Prez.

'Dat ligt hier voor een belangrijk deel bij de sportverenigingen. Delft telt 10 duizend sportvrijwilligers, dat is twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Er is in deze stad kennelijk iets gaande dat de sport extra aantrekkelijk maakt. Dat zit in de historie, want dit was heel lang een industriestad. Het is vanuit de arbeidersbewegingen ontstaan.'

Sport in Delft draait om 'maatschappelijk verantwoord verenigen', zegt projectleider Rob van den Berg. De dertien grootste sportclubs van de stad volgen sinds 2011 een traject waarin ze invulling geven aan verbreding van hun maatschappelijke rol. Dat doen ze door samenwerking aan te gaan met organisaties uit onderwijs, zorg, cultuur en welzijn. Daarmee zetten ze gezamenlijk activiteiten op, delen ze kennis en accommodaties. 'Dat leidt tot besparing, efficiency en nieuwe inspiratie.'

Pure winst

De praktijk wijst uit dat het werkt, het nieuwe sportbeleid trekt mensen aan. Delft is daardoor genomineerd voor de verkiezing van Sportgemeente van het jaar - samen met Den Bosch en Weert - en scoort bovendien hoog in de bij de overheid ingediende subsidie-aanvragen voor gewenste samenwerking op wijkniveau.

'We zien nu al de voorbeelden van ouderen die zeggen dat ze meer met de voetbalclub hebben dan ze ooit met een buurthuis hebben gehad. Dat is pure winst', vindt Van den Berg.

In opdracht van de gemeente Delft heeft de Haagse Sportbank onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het nu gestarte maatschappelijk consortium verder vorm te geven door onder meer externe subsidies te zoeken.

'We constateren dat de overheid vanwege de bezuinigingen het niet alleen kan doen, maar we kunnen via het bedrijfsleven en filantropie wel een derde geldstroom ontwikkelen', zegt directeur Louk Burgers van de Sportbank, die het concept van Delft vanuit een in de stad opgericht innovatiecentrum landelijk wil uitbouwen.

'De maatschappelijke problemen zullen niet minder worden, eerder meer. De oplossing ligt in de gezamenlijkheid van partijen die geld en energie willen investeren', aldus Burgers. 'Wat je eigenlijk doet, is de sterke punten van allerlei organisaties bij elkaar voegen en daar één geheel van maken.'

undefined

Meer over