Sporteconoom voorspelt snelle afname profclubs

'Nieuwe kansen' luidde het thema van het seminar dat de werkgeversfederatie van betaald voetbalclubs FBO gisteren organiseerde. Maar de schuld van het verleden bleek nog niet te zijn verrekend....

Van onze verslaggever Poul Annema

Enkele maanden is Ruud Koning inmiddels werkzaam als de eerste sporteconoom van Nederland. Als supporter van FC Groningen had hij vooral belangstelling voor het spel en de ranglijst, als hoogleraar is hij inmiddels ook redelijk op de hoogte van financi details. Die wetenschap verleidde hem gisteren tot de voorspelling dat het aantal Nederlandse profclubs de komende jaren snel zal afnemen.

Koning betwijfelt het bestaansrecht van een groot aantal clubs. Hij verwacht dat er door de scherpe controles van de Brusselse autoriteiten binnenkort geen ruimte meer is voor reddingsoperaties van lokale overheden. Bovendien houdt hij er rekening mee dat Nederlandse clubs in het nieuwe Europa wel eens terecht kunnen komen op het overnamepad van de buitenlandse.

De Groningse sporteconoom bezocht onlangs een congres in Rimini waar gesproken werd over de deplorabele situatie van het internationale voetbal. Eding werd hem volstrekt duidelijk, de bedrijfstak wordt gekenmerkt door conservatisme, zachte budgetbeperkingen en strenge restricties. Er is weinig vernieuwingsdrang, faillissementen worden nauwelijks uitgesproken en er is sprake van valse concurrentie doordat er onder verschillende toezichtregimes wordt gewerkt.

Is er daarom sprake van een crisis in het internationale voetbal? Koning vindt van niet, maar stelt wel vast dat de inkomens in het profvoetbal alom zo sterk zijn gestegen, dat de huidige problematiek slechts kan worden toegeschreven aan mismanagement. FC Dundee in Schotland betaalt aan spelerssalarissen 53% meer dan het aan inkomsten ontvangt, dat kan dus geen stand houden, als zoals in Italiet geval is, de steun van grote commerci conglomeraten ontbreekt.

Oud-Ajax-voorzitter Michael van Praag, nu voorzitter van de Eredivisie NV, herhaalde zijn vaker geuite opvatting dat clubs in het betaald voetbal 'hun eigen broek moeten ophouden'. 'Ik ben tegen overheidssteun en voorstander van sanering van het betaald voetbal. Ik zal er in mijn nieuwe rol alles aan doen om te voorkomen dat clubs het imago van een bedelinstituut hebben.'

Dat de vraag welke club op andere dan geografische gronden moet verdwijnen, nog aanleiding geeft tot discussie, bleek uit de woorden van Edwin van der Lugt, directeur van de vereniging van eerste divisieclubs: 'Telstar krijgt elk jaar als een van de eerste clubs een licentie omdat het de uitgaven baseert op de inkomsten. Zolang we de hoogte van de inkomsten hanteren als voorwaarde voor het verkrijgen van een licentie, kunnen we de clubs die zich daaraan houden niet weren.'

Nieuwe kansen zijn er volgens van Praag in de samenwerking tussen ere-en eerste divisie. 'We zullen ons binnenkort uitspreken over nieuwe ideevoor een andere competitie-opzet en we moeten er terdege rekening meehouden dat Brussel ons heel streng op de vingers kijkt.'

Edwin van der Lugt juicht die samenwerking met de eredivisie toe. 'Er liggen nog veel mogelijkheden. Gemiddeld steken de clubs in de eerste divisie elf procent van hun inkomsten in de jeugdopleiding, daar kunnen we in een samenwerking zoals die al tussen Heracles en FC Twente bestaat winst maken. Collectieve kracht blijft de sleutel naar gezonder betaald voetbal.'

Meer over