Spoorwegstaking

DE MANOEUVRE van FNV Bondgenoten alsnog tegen de plannen van de NS-directie te gaan staken, valt aan het publiek nauwelijks uit te leggen....

Zondagnacht blies de radicale bond VVMC de voor maandag geplande staking af. Onder druk van minister Netelenbos van Verkeer ging deze bond van machinisten en conducteurs akkoord met bindende arbitrage door de commissie-De Ruiter. Ook de top van de NS zal zich bij de uitkomst neerleggen. Ondertussen wordt het nieuwe dienstrooster, het roemruchte 'rondje rond de kerk', ingevoerd. Die maatregel is nodig om vertragingen tegen te gaan.

De FNV had zich eerder akkoord verklaard met het binden van machinisten en conducteurs aan vaste trajecten. Onder druk van syndicalistische activisten, opererend in anonieme 'collectieven', trok de FNV zijn handtekening onder het akkoord in.

De eis die de FNV nu stelt, de onmiddellijke intrekking van het nieuwe dienstrooster, is voor de leiding van de NS onmogelijk in te willigen. Het lijkt er sterk op dat de vakbond zich vooral wil profileren ten opzichte van de eigen leden en de concurrerende VVMC door de directie weg te staken.

Deze handelwijze van FNV Bondgenoten, die aanvankelijk wel arbitrage accepteerde, is onverantwoordelijk. De stakingsactie komt er op neer dat de vakbond de macht bij de NS voor zich opeist. Dit zal de roep om een stakingsverbod voor het openbaar vervoer, een onmisbare publieke dienstverlening, alleen maar aanwakkeren.

Het zou een goede zaak zijn wanneer FNV-voorzitter De Waal zich inspant de bondsbestuurders tot inkeer te brengen. Het minste dat van de vakbond mag worden verwacht, is dat de uitkomsten van de arbitrage worden afgewacht.

De NS-directie gaat niet vrijuit. Het bedrijf voldoet niet aan normale, door de NS zelf onderschreven eisen. Het ontbreken van voldoende materieel om het gestegen aantal reizigers te kunnen vervoeren, heeft tot veel frustraties geleid en die zijn door de klanten op het rijdend personeel afgewenteld.

De NS-directie moet de kans krijgen maatregelen door te voeren die de service aan de reiziger ten goede komen, inclusief de invoering van een nieuw dienstrooster. Pas wanneer die maatregelen niet leiden tot verbetering van de prestaties, wordt het tijd de directie de maat te nemen.

Noch de bonden, noch de politiek kunnen op de stoel van de directie gaan zitten. De conducteurs en machinisten zullen er eens aan moeten geloven - net als alle overige werknemers behoren zij aanspreekbaar te zijn op de kwaliteit van hun werk.

Meer over