Spookambtenaar

`Spookambtenaar` is geen nieuw woord. Het bestaat al sinds jaar en dag in Suriname (Binnenland, 28 december)...

Wim Noordegraaf, correspondent van de Volkskrant in Suriname tussen 1987en 1992, beschrijft het fenomeen in zijn boek Suriname, de kortste weg naarLangatabbetje.

Tijdens de revolutie in 1980 dwongen de militairen iedereen die op deloonlijst van de overheid stond, aanwezig te zijn. Sommige kantoren haddenniet eens voldoende bureau`s voor alle ambtenaren. Sommigen moesten zelfsstaan. Tevens kwam aan het licht dat de bami-verkoopster voor de deur vaneen ministerie ook binnen een salaris genoot.

De `zeven-even` ambtenaar is een ander Surinaams begrip. Om zeven uurkomt deze landsdienaar binnen en tekent de presentielijst. Daarna gaat hij`even` weg. Om vervolgens taxi te rijden of groente te verkopen op deCentrale Markt en zo het schaarse inkomen aan te vullen. Wellicht kan eenredacteur eens uitzoeken of er ook al `zeven-even` ambtenaren in Nederlandbestaan?

Meer over