Spelling

Met uw bezwaren tegen de nieuwe spelling ben ik het van harte eens...

Jammer is echter dat u in uw redactioneel commentaar in delaatste alinea`s drie maal dezelfde fout maakt (Forum, 17december).

U schrijft namelijk dat de nieuwe spelling (vrouwelijk) zijn(sic) doel voorbijschiet en dat deze zijn (sic) functie verliesten dat het voor de Taalunie (vrouwelijk) nog niet te laat is omop zijn (sic) schreden terug te keren.

Meer over